3 dôvody, prečo sa podľa vás oplatí pracovať pre spoločnosť Tesco

4. júna 2019

Pracujem v spoločnosti, kde sú všetci vítaní bez predsudkov, stretávam mladých aj dôchodcov, ľudí rôznych národností, vyznania či orientácie. Tu rozvíjam svoje schopnosti, pracujem, kedy chcem a mám okolo seba skvelých ľudí. Tieto tri argumenty zavážili najviac, keď sa vás, našich zamestnancov pýtali, prečo ste si za zamestnávateľa vybrali práve Tesco:

1. Pracovná doba sa prispôsobí vám. Pracovnú dobu v spoločnosti Tesco si môžete dohodnúť podľa svojich predstáv. Pani Mária Podpleská z hypermarketu TESCO Žilina Obvodová si takto privyrába k svojmu dôchodku: „Nechcelo sa mi na dôchodku sedieť doma a nič nerobiť. Pracujem 27,5 hodín do týždňa ako asistentka predaja zákazníkom, zároveň sa stíham venovať aj svojim vnúčatám.“ Flexibilný pracovný čas oceňujú aj rodičia na rodičovskej dovolenke a pri starostlivosti o deti. „Potrebujem zosúladiť prácu so starostlivosťou o malé deti. 20 hodinový flexibilný týždenný úväzok predstavuje pre mňa ideálne skĺbenie pracovného a rodinného života,“ vysvetlila pani Michaela Bendáková, ktorá pracuje ako koordinátorka personálneho oddelenia v kancelárii TESCO. „Tu som našla pochopenie a podporu pre môj rodinný život, ktorý sa momentálne točí okolo mojich detí,“ dodáva.

Pre niektorých z nás to znamená flexibilitu a rovnováhu súkrom­ného a pracovného života. Obľúbeným riešením je flexibilná pracovná doba, kedy si pracovný rozvrh prispôsobujeme našim ďalším aktivitám, napríklad štúdiu, koníčkom alebo starostlivosti o deti či starých rodičov. Chceme pomôcť našim kolegom, aby viedli zdravý životný štýl a mali vyvážený pracovný a súkromný život. Snažíme sa vytvárať pracovné prostredie, v ktorom sa všetci cítia vítaní, a môžeme byť sami sebou, či už sme kdekoľvek a robíme čokoľvek.

2. Každý má šancu vyrásť a vybudovať si kariéru. Kristian Roman začínal ako pokladník v hypermarkete TESCO v Bratislave. Dnes pracuje v kancelárii TESCO na pozícii senior projektového manažéra pre strednú Európu. „Naučil som sa všetko o fungovaní maloobchodnej prevádzky, absolvoval som školenia a tréningy. Prešiel som jednotlivými oddeleniami hypermarketu, a na základe svojej práce som bol oslovený stať sa manažérom Express obchodu. Netrvalo dlho a čoskoro som riadil obchod a ďalší dokonca otvoril. Moji manažéri ma podporovali v kariérnom raste, radili mi a veľa som sa od nich naučil. Čo som sa naučil v maloobchodnej prevádzke, teraz využívam v práci na centrále.“

Osobný rozvoj chápe každý inak. Niekto ho vníma ako získavanie skúseností a rozvoj svojich schopností, zručností a na­dania, či už ide o znalosti, ktoré získame v práci  priamo od kolegov alebo prostredníctvom ponuky školení, ktoré môžu zamestnanci absolvovať. Skúsenosti pritom nemusíme získať iba v rámci svojej oblasti, ale i naprieč rôznymi oddeleniami, od centrály až po obchody. Pre niektorých z nás môže byť práca v našej firme odra­zovým mostíkom novej kariéry. Spoločnosť Tesco ponúka príležitosť, ako využiť každú možnosť k rozvoju svojej kariéry bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie a maximálne využiť svoj potenciál.

3. Skvelý tím. Úspech je výsledkom vzájomnej spolupráce všetkých členov veľkého tímu TESCO. „Najšťastnejší človek je ten, ktorého práca baví. Sme tu výborná partia ľudí, dobre si rozumieme a výborne sa nám spolupracuje,“ hodnotí svoj tím manažérka Helga z HM Tesco Košice, ktorý pracuje v spoločnosti Tesco už od začiatkov jej pôsobenia na Slovensku. „Tesco mi dalo možnosť spoznať veľa skvelých ľudí, či už v distribúcii na Beckove, v centrálnej kancelárii alebo v rámci celej strednej Európy. Stretávam výborných lídrov a získavam skúsenosti do ďalšej práce,“ hovorí Patrik Ďurech, projektový manažér strednej Európy pre distribúciu.

Aj vďaka naším kolegom vytvárame skvelé miesto na prácu. Budujeme kultúru, kde každý náš kolega cíti rešpekt, porozumenie, docenenie a motiváciu. Vychádzať spolu zahŕňa aj dobrú spoluprácu v tíme, zdieľanie úspechov, budovanie vzťahov, budovanie nových priateľstiev a vzájomnú podporu. Sme si vedomí, že len spoločne dosahujeme lepšie výsledky a naše vzájomné odlišnosti sú našim najsilnejším pilierom spolupráce.

V spoločnosti Tesco sú pre nás kolegovia na prvom mieste. Naším dlhodobým cieľom je vytvárať miesto na prácu pre každého. Práve v tom je spoločnosť Tesco výnimočná. U nás sú všetci vítaní bez predsudkov, čo potvrdzuje aj naša asistentka predaja Janka Dužďová z Raslavíc: „Pred prácou v Tescu som nemala žiadne pracovné skúsenosti, kolektív ma prijal, od začiatku mi všetci pomáhali a stále pomáhajú. Naviac mám stály stabilný príjem a môžem si kúpiť, čo potrebujem.“ To je základ našej inkluzívnej firemnej kultúry,  ktorej cieľom je vytvoriť také prostredie, kde každý môže byť sám sebou.