4. ročník konferencie Central Europe Food Waste Conference 2019

5. júna 2019

Tento rok sme si spolu so našimi partnermi opäť pripomenuli Svetový deň životného prostredia už 4. ročníkom konferencie Central Europe Food Waste 2019 v Prahe. Konferencia sa venovala téme udržateľnej a zodpovednej spotreby, výroby aj znižovania potravinového odpadu. Toto podujatie  patrí v strednej Európe k najvýznamnejším udalostiam svojho druhu. 

Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia mimovládnych organizácií, firiem, médií a miestnych samospráv, aby pokračovali v hľadaní efektívnych riešení zameraných na zníženie množstva potravinového odpadu. Znižovať potravinový odpad je dôležité nielen doma, ale aj v globálnom kontexte. Z pohľadu životného prostredia sú potravinové straty a potravinový odpad zodpovedné za približne 8 % emisií skleníkových plynov. Preto je jedným z cieľov udržateľného rozvoja OSN znížiť množstvo potravinového odpadu do roku 2030 na polovicu. V Tescu na Slovensku môžeme s hrdosťou povedať, že sme aktuálne dosiahli cieľ OSN 12.3, a to len za dva roky. Za toto krátke obdobie sa nám podarilo znížiť potravinový odpad v našich prevádzkach o 52 %.  V Tescu si uvedomujeme svoju zodpovednosť  v boji proti plytvaniu potravinami, a preto aktívne prispievame k naplneniu tohto cieľa, a to aj vytváraním platforiem na dialóg, akým táto konferencia nepochybne je. „Potravinársky odpad je príliš veľký problém pre akúkoľvek spoločnosť. Vyzývame všetkých obchodníkov, dodávateľov a potravinárov,  aby sa s nami zaviazali znížiť do roku 2030 celosvetový odpad z potravín a zverejnili údaje o potravinovom odpade,“ povedal Matt Simister, výkonný riaditeľ spoločnosti Tesco pre strednú Európu.

Konferencia sa prvýkrát vo svojej histórii zameriavala nielen na potravinový, ale aj na plastový odpad. Naša spoločnosť predstavila svoju stratégiu zameranú na znižovanie plastového odpadu. A tým nekončíme! Máme ambíciu predstaviť obaly vlastnej značky v 100 % recyklovateľných alternatívach do roku 2025, vďaka ktorým sa podstatne zníži odpad z obalov vo všetkých prevádzkach.

Zámerom podujatia Central Europe Food Waste Conference 2019 je nielen diskutovať, ale aj podniknúť efektívne kroky k znižovaniu množstva potravinového a plastového odpadu primárne na Slovensku, v Česku, v Maďarsku a v Poľsku.

Viac o Central Europe Food Waste Conference 2019

Okolo 88 miliónov ton jedla sa v EÚ vyhodí každý rok, s čím sa spájajú odhadované náklady okolo 143 miliárd eur. Aj preto sa Tesco v roku 2016 rozhodlo organizovať pravidelné stretnutia odborníkov a stakeholderov z celej Európy so zámerom sústrediť sa na jeden cieľ – znížiť plytvanie potravinami. Tohtoročná konferencia, rovnako ako aj tie predošlé, priviedla dohromady expertov z verejného, ​​súkromného aj neziskového sektora a médií a vytvorila im priestor na posilnenie diskusie a spolupráce dôležitých hráčov v celom dodávateľskom reťazci, od poľa až po vidličku. Po novom sa konferencie zamerajú aj na riešenie problematiky v spojitosti s produkciou odpadov z obalov.