Mentálna očista – dôležitá časť detoxikácie

10. júna 2019

Naša myseľ je preťažená takisto ako naše telo alebo ešte viac. Denne spracujeme viac ako
80-tisíc informácií, myšlienok a vzruchov. Jediná možnosť, ako toto zastaviť, je stíšiť sa, ísť von na prechádzku bez mobilného telefónu, zredukovať sledovanie správ a médií, vedome dýchať, neriešiť neriešiteľné, jednoducho, spomaliť a meditovať. Naša myseľ sa upokojí, a tým nám ponúkne skvelé nápady a odpovede na naše otázky.

Rozdiel medzi pôstom a hladovkou

Keď sa zameriame len na obmedzenie príjmu potravy a nebudeme sa venovať aj mentálnej hygiene, ide o hladovku, ktorá nie je príjemná. Hladovanie je stav, keď neprijímame potravu a čakáme, kedy hladovanie skončí. Počas tohto obdobia trpíme fyzicky i psychicky. Na druhej strane je pôst, ktorý poznáme aj z minulosti ako kombináciu odopierania si jedla, ako aj rozptýlení, a aktívnu prácu s mysľou. Naše telo a myseľ vytvoria jeden celok.

Fyzická aktivita počas pôstu

Denne a jednoduchšieho charakteru (ako napríklad chôdza, plávanie, džoging, bicyklovanie, pilates, joga.)

Čo jesť po skončení detoxu

Čas, počas ktorého držíme detox, by mal byť porovnateľný s časom, keď sa stravujeme ľahšie, jeme čerstvú a hlavne čo najmenej priemyselne spracovanú stravu.

Záver

Každý sme iný a každého z nás pôst (alebo modernejšie povedané detox) naučí niečomu inému. Poďakujme za túto lekciu a zároveň poďakujme aj sami sebe, že sme si zlepšili kvalitu svojho života.