Spúšťame hlasovaciu fázu 6. edície programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“

17. júna 2019

Milé kolegyne, milí kolegovia,

som hrdý na to, že sa aktívne zapájame do diania v mnohých miestnych komunitách po celom Slovensku. Som obzvlášť hrdý na našich kolegov, ktorí sa aktívne podieľajú na zmenách v ich okolí a majú viditeľný pozitívny vplyv na miestne komunity.

Dnes spúšťame hlasovaciu fázu 6. edície programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Do 14. júla budú mať zákazníci možnosť rozhodnúť, v akej výške podporíme projekty po celom Slovensku.  Je to pre nás všetkých veľká príležitosť, aby sme pozitívne ovplyvnili život v miestnych komunitách.

Hlasovacia fáza je tiež skvelou príležitosťou pozvať zástupcov miestnych organizácií do obchodov, ako aj propagovať program medzi členmi rodiny a priateľmi. Hlasovanie je jednoduché: pomocou žetónov naši zákazníci rozhodnú o poradí jednotlivých projektov.

Je dôležité, aby každý, kto príde nakúpiť do Tesca dostal pri pokladni hlasovací žetón, a bol informovaný o tom, že prostredníctvom neho môže pomôcť miestnej komunite.

Počas 5. edície programu odovzdalo svoje hlasy viac ako 40 %  našich zákazníkov a tí, ktorí hlasovali, sa jednoznačne zhodli na tom, že to, čo Tesco robí, je prínosom pre miestne komunity. Každý žetón má preto veľký význam!

Okrem toho nezabudnite zdieľať informácie o všetkých skvelých aktivitách, ktoré robíte pre miestne komunity v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Môžete poslať svoje príbehy priamo na e-mailovú adresu mojetesco@tesco.com, vrátane fotografií a videí, alebo ich priamo nahrajte do fotoalbumu na mojetesco.sk a staňte sa inšpiráciou aj pre ostatných.

Ďakujem vám za vašu angažovanosť a chcem vás všetkých povzbudiť, aby ste podporili náš grantový program na pomoc komunitám a každému zákazníkovi odovzdali za nákup žetón.

S pozdravom,

Martin Kuruc