Predstavujeme plán napĺňania CSR stratégie – Plán malých pomocí

18. júna 2019

Po prvýkrát sme na Slovensku vydali ucelenú správu o svojich aktivitách v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Správa „Plán malých pomoci“ za finančný rok 2018/19, ktorá bola dnes publikovaná, sa zameriava na tri strategické piliere spoločenskej zodpovednosti  Tesca: ľudia, produkty a miesta.

Vo svojej správe vyzdvihujeme náš pokrok v boji proti plytvaniu potravinami, aktivity zamerané na znižovanie plastového odpadu a tvorbu udržateľných obalov, širokú podporu kolegov a komunít na celom Slovensku. Sme jediným slovenským maloobchodníkom, ktorý transparentne publikuje údaje o svojom potravinovom odpade a množstve potravín, ktoré darujeme. Vďaka tomu vieme hrdo povedať, že v priebehu 2 rokov sme znížili náš potravinový odpad o neuveriteľných 52 %. Tým sa nám podarilo naplniť cieľ udržateľného rozvoja OSN – znížiť potravinový odpad do roku 2030 o polovicu už v roku 2019, to znamená o 11 rokov skôr.

Začali sme intenzívne pracovať na odstraňovaní nerecyklovateľných a ťažko recyklovateľných materiálov z obalov vlastných značiek. Úzko spolupracujeme s dodávateľmi produktov vlastných značiek s cieľom zabezpečiť, aby do konca roku 2020 prestali používať nerecyklovateľné materiály.  Do konca roka 2025 zabezpečiť, aby boli všetky obaly produktov našej vlastnej značky plne recyklovateľné alebo znovu použiteľné. Dlhodobým cieľom je však vytvorenie systému tzv. uzatvorenej recyklačnej slučky. Aby sme to dokázali zabezpečiť, nadväzujeme partnerstvá so štátom, s dodávateľmi, ako aj s obalovým a odpadovým priemyslom.

Práve tento týždeň spúšťame už 6. edíciu grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, v ktorom opäť podporíme 231 lokálnych komunitných projektov. Podľa správy Plánu malých pomocí doteraz sme už darovali takmer 640 000 eur na verejnoprospešné projekty v rámci tohto projektu a v tejto edícií prerozdelíme ďalších 170 000 eur. Správa spomína aj granty Nadácie Tesco, ktorá podporuje farmárov, Potravinovú banku Slovenska, O. Z. Živica, Detskú atletiku či iné projekty.

Plán malých pomocí sa sústredí aj na oblasť zdravia, v ktorej chceme pomáhať kolegom žiť zdravšie a zákazníkom robiť zdravšie voľby pri nakupovaní. Preto neustále pracujeme na zlepšovaní atraktívnosť a kvality svojho ovocia a zeleniny. Tiež sme upravili receptúry vlastných nápojov tak, aby v nich znížilo množstvo cukru pri nezmennej chuti nápojov. Pre kolegov pravidelne organizujeme kampaň Buď.Fit, ktorá podporuje ich zdravý životný štýl, ponúkame im ovocie a zeleninu zadarmo či poradenstvo a podporu kvalifikovaných odborníkov alebo športové súťaže na motiváciu kolegov na častejší pohyb. Predstavujeme aj širšiu podporu kolegov, od flexibility v práci cez investície do odmien kolegov po množstvo možností rozvoja, školení a podpory rôznorodosti. V Tescu je každý vítaný bez akýchkoľvek predsudkov, aj preto sme nedávno slávnostne podpísali Chartu diverzity.

„Myslím si, že všetci kolegovia zo spoločnosti Tesco môžu byť hrdí na všetky tieto aktivity, ktoré robíme pre našich zákazníkov a komunity, v ktorých pôsobíme,“ povedal Martin Kuruc, výkonný riaditeľ spoločnosti Tesco na Slovensku. „Len keď zhrnieme všetky tieto aktivity, vidíme, aký veľký a pozitívny je vplyv nášho podnikania. Chcem poďakovať všetkým kolegom za ich nadšenie a angažovanosť, spoločne tak vytvárame spoločnosť, na ktorú môžeme byť pyšní. Zároveň chcem všetkých uistiť, že budeme na týchto aktivitách aj naďalej tvrdo pracovať, pretože aj malá pomoc môže mať veľký význam a Plán malých pomocí je toho dôkazom.“

csr-report-plan-malych-pomoci