Poznáme ďalšie zrealizované projekty z 5. edície Vy rozhodujete, my pomáhame

17. júla 2019

Počas toho, ako sme štyri týždne hlasovali v našich obchodoch v 6. edícii programu Vy rozhodujete, my pomáhame, organizátori víťazných projektov zapojených v predošlej edícii neúnavne pracovali na realizácii svojich verejnoprospešných aktivít. Predstavujeme vám ďalšie zrealizované projekty neziskových organizácií, občianskych združení a škôl, ktorých cieľom je zlepšenie života v komunitách po celom Slovensku.

OZ Krúžky v škole v Bratislave – Festival detí s Krúžkami v škole

Koncom mája občianske združenie Krúžky v škole zorganizovalo v Parku A. Hlinku v Ružinove v Bratislave trojhodinový Festival detí s Krúžkami v škole. Podujatia sa zúčastnilo 230 detí zo 40 základných a materských škôl z celej Bratislavy. V rámci podujatia si deti obohatili svoje vedomosti z oblasti vedy, umenia a kultúry. „Deti si vyskúšali prácu s hlinou, vedecké pokusy či programovanie s robotmi. Na akcii sa zabavili pri rôznych súťažiach a vystúpeniach umelcov, čím sme dosiahli náš úmysel, a to vytvoriť rodinné podujatie, kde sa stretli deti, rodičia, starí rodičia či zástupcovia škôl,“ povedali nám organizátori.

Záchranári Martin – Nákup cvičných pomôcok na záchranu života

Záchranári Martin je momentálne jediná zdravotnícka organizácia v okrese Martin, ktorá sa aktívne venuje
deťom a mládeži a vzdeláva ich v oblasti prvej pomoci a záchrany života. Sumu 1 300 eur z piatej edície Vy rozhodujete, my pomáhame použili na nákup nácvikových resuscitačných figurín a nácvikovej figuríny Charlie. To im umožňuje učiť laickú verejnosť správne poskytnúť prvú pomoc s použitím moderných pomôcok. V mesiacoch máj a jún v spolupráci s mestami a obcami v okrese Martin nachystali rôzne podujatia s účasťou viac ako 3 000 detí rôzneho veku. „Pozitívna odozva detí a verejnosti ukázala, že sme sa vybrali správnym smerom. Podarilo sa nám deťom priblížiť postupy potrebné na záchranu života, čiastočne tak odbúrať stres z neznámeho, presvedčiť ich o dôležitosti prvej pomoci a tým ich posunúť bližšie k možnej reálnej záchrane ľudského života,“ vyjadrili sa organizátori.

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou – Zelená oáza

Vďaka hlasom našich zákazníkov a úsiliu školy sa podarilo v rámci programu Zelená oáza zrevitalizovať priestor zastávky na rázcestí v meste Krásno nad Kysucou. 28. júna 2019 riaditeľ školy Ján Palko spolu s primátorom mesta Jozefom Grapom slávnostne prestrihli pásku a otvorili zelenú oázu. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj riaditeľ Tesca v Krásne nad Kysucou. Toto miesto je zaujímavé aj tým, že sa nachádza na križovatke ciest Žilina-Čadca-Bystrická dolina, takže okrem žiakov a pravidelných cestujúcich ju využívajú aj turisti. Za zástavkou bolo zanedbané verejné priestranstvo, ktoré sa podarilo vďaka škole zrevitalizovať, vyčistiť, osadiť lavičky, koše, vysadiť skalku a kríky a vytvoriť tak oddychová zóna nielen pre obyvateľov mesta, ale aj pre širokú verejnosť.

OZ Zlatomoravecký Štúrovček – Hraj sa, chráň a spoznávaj prírodu

Získaný grant použili organizátori projektu Hraj sa, chráň a spoznávaj prírodu na zakúpenie drevených edukačných panelov – minipexesa s tematikou z rastlinnej a živočíšnej ríše a minidendrofónu, kde ako lamely slúžia hranoly z
rôznych stromov (buk, dub atď.). Deti majú tak možnosť byť bližšie k prírode a naučiť sa o nej ešte niečo navyše. Na vytvorení minidendrofónu participovali rodičia detí, ako aj zamestnanci školy. V súčasnosti pripravuje občianske združenie Zlatomoravecký Štúrovček realizáciu bosonohého chodníka ako pokračovanie začatého projektu.

foto: www.mestokrasno.sk, www.kruzkyvskole.sk