Grantový program Tesca podporí aj nitrianske projekty

22. augusta 2019

V rámci poslednej, 6. edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame Tesco opäť podporí 231 projektov po celom Slovensku. Nechýbajú medzi nimi ani projekty v meste Nitra.  Zákazníci  podporili svojimi hlasmi projekty kultúrnych večerov na Klokočine, výsadbu zelene pre strednú školu na Cabajskej ulici a prípravu medových raňajok spojenú s osvetou o mede, ktorá bude určená širokej verejnosti v Nitre. Darčekové šeky autorom projektu slávnostne odovzdal aj primátor Nitry Marek Hattas.

O výške podpory jednotlivých projektov počas júna a júla rozhodli zákazníci hlasovaním žetónmi v hypermarkete Tesco v OC Galéria Nitra. Vďaka nim získa projekt s najväčším počtom hlasov 1 300 eur, 600 eur za druhé miesto a 300 eur za tretie miesto. Hlasovanie o rozdelení financií z grantu Vy rozhodujete, my pomáhame na komunitné projekty je medzi Nitranmi čoraz obľúbenejšie, do aktuálnej 6. edície grantového programu sa ich zapojila takmer polovica.

Aj malá pomoc môže mať veľký význam. Táto hodnota je naším hnacím motorom a stojí za množstvom aktivít, ktoré ako Tesco robíme pre naše okolie, ľudí a komunity. Ďakujeme našim zákazníkom, že nám pomohli vybrať projekty, ktorými zlepšíme život v miestnej komunite. Tešíme sa,  že môžeme pomôcť tam, kde je to podľa našich zákazníkov najviac potrebné,“ hovorí Martin Bulla, formátový manažér pre Tesco hypermarkety.

Najviac hlasov z miestnych projektov získala organizácia Včielkovo, ktorá vďaka grantu
od Tesca zanalyzuje život včiel a prostredníctvom medových raňajok vysvetlí, prečo sú včely neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Druhým oceneným projektom je revitalizácia okolia Strednej priemyselnej školy stavebnej na Cabajskej ulici v Nitre. Tento nápad
je jedinečný aj tým, že do roly dobrovoľníkov sadiacich zeleň sa zapoja priamo študenti školy. Tretie miesto patrí organizácii ŠOK, o. z., ktorá na Klokočine pripraví filmové večery
pre obyvateľov tejto mestskej časti.

Podporu miestnych neziskových organizácií finančným grantom ocenil aj Marek Hattas, primátor mesta Nitra: ,,Som veľmi rád, že v našom meste žije mnoho aktívnych ľudí, ktorým záleží na tom, ako bude vyzerať ich okolie, a neváhajú priložiť ruku k dielu. Podporujem každý komunitný projekt a iniciatívu, ktoré Nitru nielen skrášlia, ale pomôžu obyvateľom nášho mesta zmysluplne tráviť voľný čas.“

Spoločnosť Tesco sa snaží dlhodobo prispievať k zlepšovaniu života ľudí v komunitách,
kde pôsobí, aj prostredníctvom grantu Vy rozhodujete, my pomáhame. Týmto spôsobom chce Tesco ukázať, že aj malé veci majú veľký význam a zákazníci sú dôležitou súčasťou našich komunitných aktivít. Za šesť rokov grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame daroval reťazec neziskovým organizáciám na celom Slovensku vyše 800-tisíc eur a podporil realizáciu takmer 1 000 komunitných projektov.

Siedma edícia grantu Vy rozhodujete, my pomáhame bude spustená už v októbri 2019, odkedy sa budú môcť záujemcovia o grant prihlásiť na stránke https://tesco.sk/pomahame/. Na uvedenej stránke nájdu zákazníci aj ďalšie informácie o doteraz zrealizovaných šiestich edíciách.

Najúspešnejšie projekty v Nitre:

  1. miesto:

Organizácia: Včielkovo

Projekt: NAZRITE S NAMI DO ÚĽA A OCHUTNAJTE VČELIE PRODUKTY

Cieľom projektu je informovať, čo sa deje v posledných rokoch so včelami. Včely musíme chrániť a pomáhať im pri ich najdôležitejšej činnosti – opeľovaní rastlín. Zároveň zrealizujeme hlbší prieskum a porovnáme rozličné životné prostredia, kde umiestnime informačné úle. Informácie budú zdrojom nových poznatkov pre verejnosť, študentov a včelárov online. Formou interaktívnych medových raňajok chceme priblížiť život včiel deťom a mládeži a podporiť ich zdravý životný štýl.

  1. miesto:

Organizácia: Stredná priemyselná škola stavebná

Projekt: KOMU SA NELENÍ, TOMU SA ZELENÍ 🙂

Výsadba zelene – viac zelene znamená viac kyslíka a ten je nevyhnutný pri rozmýšľaní, takže naši žiaci budú múdrejší a šikovnejší :). Zároveň tým, že realizáciu projektu budú mať
v rukách najmä naši žiaci odboru záhradkárstvo, si budú svoje teoretické vedomosti overovať a nacvičovať v praxi. A tretím zámerom je prebudiť u našich žiakov dobrovoľníckeho ducha, skrášliť prostredie, kde trávia každý školský deň, a spríjemniť tým atmosféru.

  1. miesto:

Organizácia: ŠOK, o. z.

Projekt: KLOKOČINSKÉ KULTÚRNE VEČERY

Kvalitný film na večer, príjemné prostredie, možnosť spoznať ľudí zo svojho okolia a zaujímavý sprievodný program. To je projekt, ktorý by sa konal v exteriéri aj interiéri na klokočinskom sídlisku. V rámci projektu pripravíme minimálne päť takýchto premietaní spolu s priestorom na diskusiu a občerstvením. Cieľom je naštartovať príjemnú tradíciu, v ktorej bude možné pokračovať aj v budúcnosti – aby na sídlisku Klokočina vznikol zmysluplný program na večer.