Duálne vzdelávanie Tesca je pre žiakov k dispozícii v ďalších mestách na Slovensku

5. septembra 2019

Naša spoločnosť sa zapojila do národného projektu s názvom Rozvoj stredného odborného vzdelávania, v rámci ktorého sa od školského roka 2015/2016 podieľa na systéme duálneho vzdelávania. Pôsobnosť projektu duálneho vzdelávania Tesco v školskom roku 2018/2019 rozšírilo okrem Bratislavy aj do Trenčína, Popradu a Žiliny.

Do prvého ročníka tento školský rok nastúpilo 19 nových žiakov, ktorí majú možnosť vyskúšať si duálne vzdelávanie v spolupráci s našou spoločnosťou. Duálne vzdelávanie je systém vzdelávania, kedy je vyučovanie rozdelené rovnomerne na teoretickú a praktickú časť. Každý žiak strednej odbornej školy musí okrem teoretickej časti vyučovania absolvovať aj praktickú časť. Rozšírenie do ďalších miest vítajú nielen žiaci, ale aj samotné obchody ktoré sú do vzdelávania zapojené: „Veľmi vítam túto možnosť a som veľmi rada, že aj v našom HM máme prvýkrát 2 študentky. Verím, že aj vďaka duálnemu vzdelávaniu stúpne záujem mladých ľudí pracovať v maloobchode a som presvedčená, že v prvom rade zákazník ocení prvotriedny servis, ktorý dostane od našich nových členov tímu a ony budú patriť k našim kolegom – najlojálnejšim zamestnancom,“ vysvetlila Marcela Rabčanová, manažérka hypermarketu v Žiline na Obvodovej ulici.

Odborná prax využíva, doplňuje a upevňuje vedomosti žiakov získané v odborných predmetoch a vytvára u žiakov potrebné zručnosti a pracovné návyky. „Praktické vyučovanie vedie žiakov k samostatnosti, rozvíjajú sa ich rozhodovacie a organizačné schopnosti a učia sa komunikovať s rôznymi generáciami ľudí. Prichádza i prvé uvedomenie si, že je potrebné vážiť si prácu druhých ľudí i svoju a odmena, ktorú dostávajú buduje ich finančnú gramotnosť a núti ich premýšľať na čo ju minú a začínajú „hospodáriť“ 🙂 Naše duálne vzdelávanie bude v hypermarketoch v Trenčíne, Poprade, Bratislave v Petržalke a v oboch hypermarketoch v Žiline. Každý z obchodov pre žiakov vytvoril vhodné podmienky na teoretické i praktické vzdelávanie a vybraní kolegovia z obchodov sú preškolení na inštruktorov duálneho vzdelávania,“ vysvetlila Zuzana Vráblová, regionálna personálna partnerka našej spoločnosti.

Absolvent získa úspešným absolvovaním štúdia úplné stredné odborné vzdelanie a maturitné vysvedčenie. Tesco garantuje každému žiakovi po úspešnom skončení štúdia pracovné miesto v spoločnosti a podporu v ich kariérnom rozvoji, čo mnohí z nich oceňujú. „Počas duálneho vzdelávania sa naučím nové zaujímavosti o Tescu a pre mňa ako študenta to prináša aj mesačnú finančnú odmenu, a ak chcem dostávať pekné štipendium, musím mať dobrý prospech. Taktiež je to pre mňa istota zamestnania a po škole, kedy si nemusím hľadať si prácu,“ povedala počas štúdia už aktuálna absolventka duálneho vzdelávania Zuzka. Počas štúdia získavajú žiaci podnikové štipendium.

V máji 2019 prebehli prvé maturity našich žiakov, ktorých spoločnosť Tesco trénuje na pozície špecialistov. Maturitná skúška sa konala v Petržalke, kde prebiehalo počas 4 rokov aj praktické vyučovanie. Členom skúšobnej komisie bola aj personálna partnerka spoločnosti Tesco Adriana Červenková. V súčasnosti traja z našich absolventov nastupujú na pozíciu vedúcich zmeny v tréningu v malých formátoch našich obchodov v Bratislave a jedna absolventka do tímu dodržiavania rutín v hypermarkete v Pezinku.