Radšej neskôr ako nikdy

18. septembra 2019

Milé kolegyne, milí kolegovia,

mottom našich kampaní zameraných na bezpečnosť je „Ktokoľvek, kedykoľvek, bezpečne domov“. Naším prianím je, aby kolegovia tieto slová nebrali na ľahkú váhu, ale skutočne si uvedomovali bezpečnostné riziká, ktorým častokrát čelia v práci.

Jednou z oblastí, na ktorých nám najviac záleží je riadenie služobných vozidiel. Vieme, že mnohí z nás jazdia dlhé trasy, čo si vyžaduje vysokú mieru koncentrácie a pozornosti, a zároveň na nás kladie obrovské nároky, najmä čo sa týka našich psychických a fyzických dispozícií.

Frázou radšej neskôr ako nikdy chceme povedať, že nie je nutné zbytočne riskovať, aby sme boli za každú cenu na stretnutí včas, ak sa počas cesty zdržíme. Nakoniec, pozrite sa na Mattove video, kde hovorí o bezpečnej jazde.

V našej spoločnosti dlhodobo sledujeme rýchlostné štatistiky našich služobných vozidiel a výsledky nás nútia k zamysleniu sa, pretože sú alarmujúce. Nie je výnimkou, že kolegovia prekračujú maximálne povolené rýchlosti o niekoľko desiatok kilometrov za hodinu, čím vystavujú seba i ostatných účastníkov cestnej premávky riziku dopravnej nehody, ktorá môže mať veľmi vážne až fatálne následky.

Vaše životy a bezpečnosť sú našou prioritou. Preto si vám dovoľujeme predstaviť nové CE Pravidlá bezpečnej jazdy, ktoré sú súčasťou našej ucelenej kampane venovanej Bezpečnej jazde. Pravidlá predstavujú nielen náš prístup k bezpečnému riadenie služobných vozidiel, ale tiež vám poskytnú niekoľko veľmi užitočných odporúčaní, ktoré oceníte pri svojich služobných aj súkromných cestách. Tieto pravidlá už teraz môžete nájsť na web stránke pre kolegov mojetesco TU.

V priebehu niekoľkých nasledujúcich dní spustíme  e-learningový modul – Bezpečná jazda, kde sa dozviete veľa zaujímavých faktov o jazdení a niekoľko tipov, ako sa vyvarovať zbytočným rizikám.

Nikdy nezabúdajte na to, že zásadné je efektívne plánovanie. Sú stretnutia, ktoré si môžete naplánovať ako telekonferenciu, k čomu je ideálnym nástrojom Microsoft Teams, ktorý máte všetci k dispozícii. Budete tak efektívnejšie a navyše v bezpečí. Ak je vaša osobná účasť na stretnutí nevyhnutná, v rámci služobných ciest môžete využiť aj iné dopravné prostriedky.

Pre svoju bezpečnosť toho môžete urobiť skutočne veľa. Ste dôležitým členom nášho tímu a my urobíme maximum, aby ste sa mohli každý deň vracať domov v poriadku.

Marek Slanina

CE Safety, Security and Loss Prevention Director