Zdravé spôsoby zvládania stresu

24. septembra 2019

Distressed young manager man holds her head with hand. Modern office man at working place, depression and crisis concept

Stres je psychickou, emocionálnou a fyziologickou reakciou na náročné životné situácie. Častokrát sa spája s nežiadúcimi situáciami (napr. každodenné problémy, medziľudské konflikty, zmena práce, smrť, choroba) a pôsobí na nás negatívne. Distres je škodlivý stres, ktorý sa prejavuje fyziologicky (napr. zvýšený krvný tlak, fyzické bolesti, závraty, poruchy spánku a nechutenstvo), emocionálne (napr. úzkosť, náladovosť, nízke sebavedomie), psychicky (napr. slabá pozornosť, výpadky pamäte, ťažkosti v rozhodovaní, negatívne až iracionálne myslenie), v správaní (napr. sociálna izolácia,impulzivita, popudlivosť, nepokoj), a môže sa prejaviť aj zvýšenou konzumáciou alkoholu a cigariet.

Nie každý stres je však negatívny; mierne množstvo stresu môže mať motivačné účinky. Tento pozitívny stres, ktorý prežívame napríklad v časovej tiesni tesne pred ukončením úlohy, je známy pod názvom eustres.

Na efektívnejšie zvládanie eustresu a distresu vám ponúkame nasledovné stratégie:

PSYCHOLOGICKÉ OČKOVANIE
Udržiavajte aktívny životný štýl
 Každý deň sa snažte cvičiť aspoň 30 minút.
 Do dennej rutiny zakomponujte fyzickú aktivitu, napr. používajte schody namiesto výťahu, parkujte ďalej od domu alebo vystúpte z autobusu o zastávku skôr a kráčajte domov. Udržiavajte zdravý spánok a stravovacie návyky
 Dbajte o včasnú a vyváženú stravu.
 Minimalizujte konzumáciu chemicky spracovaných potravín.
 Dbajte o dostatočný spánok/odpočinok v noci.
Poznajte svoje biometrické údaje
 Dodržiavajte pravidelné zdravotné prehliadky a sledujte svoju hmotnosť, hladinu cukru v krvi,
krvný tlak, hladinu cholesterolu a pod. Pomôže vám to odhaliť a identifikovať zdravotné
riziká.

Budujte si ochranné štíty voči stresu
 Rozšírte svoje sociálne siete, napr. zaujímajte sa o kolegov, vyhraďte si čas na priateľov, stretávajte sa s
novými ľuďmi.

Buďte všímaví a poznajte svoje limity
 Určte si priority a naučte sa delegovať.
 Nebojte sa povedať „nie“.

ZVLÁDANIE STRESU
Rozpoznajte stresovú reakciu a zaoberajte sa príčinou
 Uvedomte si svoje reakcie na stresujúcu situáciu.
 Identifikujte problém, rozkúskujte ho a postupne začnite riešiť. Nenechajte sa zviesť negatívnymi emóciami
 Odložte rozhodovanie na neskôr, ak ste naplnení negatívnymi emóciami (napr. strachom alebo hnevom).
 Urobte si krátku pauzu alebo využite relaxačnú aktivitu (napr. hlboké dýchanie, počúvanie hudby, konverzácia s kamarátom), aby ste sa upokojili, až potom sa vráťte k problému.

Ovládajte svoje myšlienky
 Odožeňte neužitočné myšlienky typu „nezvládnem to“ alebo „neviem to urobiť“ a vedome a aktívne si vytvorte pozitívne myšlienky, napr. „vzhľadom k náročnosti situácie to zvládam celkom dobre“. Prerámcujte stresovú situáciu vytvorením novej perspektívy, napr. namiesto „na poradách si ma všetci všímajú, lebo ma šéf nemá rád“ si pomyslite „moje príspevky sú cenné, preto si ma na poradách všímajú viac“.

Vyhýbajte sa zlozvykom
Alkohol, drogy a cigarety môžu spôsobiť krátkodobé rozptýlenie, z dlhodobého hľadiska však môžu viesť k poškodeniu zdravia. Relaxujte a užívajte si. Plánujte aktivity, ktoré vás budú každý týždeň napĺňať. Pomôžu vám odreagovať sa a zvýšia vám hladinu energie. Prežívate akékoľvek symptómy stresu alebo sa nachádzate v náročnej situácii? Chceli by ste si zvýšiť odolnosť voči stresu? Obráťte sa na Human Dynamic konzultanta!

REFRESH ŽI DOBRE, CÍŤ SA DOBRE
Jeseň 2019, Human Dynamic Europe
PRVÁ PRVÁ POMOC PRI STRESE
 Zhlboka sa nadýchnite 3-5 krát.
 Nebojte sa povedať prepáč, ak ste urobili chybu.
 Opustite na chvíľu stresovú situáciu a vráťte sa k nej až keď sa upokojíte.
 Nastavte hodinky o 5-10 minút dopredu a nebudete stresovať, že meškáte.
 Napíšte si každý deň zoznam úloh, ktoré treba urobiť/dokončiť.