Spustenie nového Intranetu.

28. januára 2020

Radi by sme vás informovali o tom, že bol spustený nový Intranet.

Obsah pôvodného intranetu bol automaticky preklopený do nového prostredia, momentálne prebieha kontrola a potrebné úpravy súvisiace s týmto prenosom.

Stále prebieha harmonizácia s ostatnými systémami (reporty apod.), čo môže spôsobiť dočasnú nedostupnosť niektorých zložiek.

AJ naďalej bude dostupný pôvodný Intranet, tak i nový, nie je teda potrebné sa obávať straty či nedostupnosti nejakých informácií, reportov či súborov.

Prebehlo školenie pre kolegov a kolegyne z centrály, ktorí na intranet pravidelne ukladajú informácie pre obchody.

Ďalšie školenia budeme organizovať individuálne podľa potreby (nové nástupy, zmeny pozícií, zmeny procesov a i.).

V prípade záujmu o toto školenie, ma prosím kontaktujte napriamo na e-mailovej adrese Petra.Dvorakova1@tesco.com.

Čo je potrebné teraz urobiť:

  • Preštudujte si priložený balíček s detailnými informáciami
  • Vyskúšajte si funkčnosť vášho prístupu
  • Nastavte si obľúbené aplikácie, prejdite si jednotlivé stránky, vyskúšajte si tiež tlač vami vybraného dokumentu
  • Prípadné otázky, pripomienky či vašu spätnú väzbu smerujte prosím na email:Obchodni.Noviny@tesco.com

O ďalšom postupe vás budeme informovať.