Vďaka grantu od Nadácie Tesco si môžu menšie festivaly zapožičať poháre z unikátneho ekologického bioplastu

3. februára 2020

Už deväť rokov pomáha Nadácia Tesco zlepšovať život v komunitách naprieč Slovenskom. Zohráva významnú úlohu pri riešení vážnych sociálnych a environmentálnych výziev vrátane prechodu Slovenska na cirkulárnu ekonomiku. Nadácia chce prispieť k budovaniu udržateľnej budúcnosti aj pre ďalšie generácie, a preto intenzívne spolupracuje aj s Inštitútom pre cirkulárnu ekonomiku (INCIEN). Výsledkom tejto spolupráce bude okrem iného aj predstavenie pilotného systému opakovane použiteľných pohárov z unikátneho bioplastu vytvoreného slovenským tímom profesora Alexyho zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Táto iniciatíva pomôže znížiť množstvo jednorazových plastov na Slovensku.

„Domácnosti na Slovensku každoročne vyprodukujú viac ako 2 milióny ton komunálneho odpadu. Tento odpad nemizne niekde ,preč‘. 55 % končí na skládkach. Zároveň míňame prírodné zdroje, v mnohých prípadoch neobnoviteľné, aby sme vytvárali nové produkty, pričom produkujeme odpad, ktorý nevieme ďalej spracovať. Preto hľadáme riešenia, chceme zvyšovať environmentálne povedomie ľudí a povzbudiť ich k nižšej spotrebe jednorazových plastových výrokov. Vďaka podpore Nadačného fondu Tesco sme zakúpili 1 000 kusov opakovane použiteľných pohárov NUATAN z unikátneho 100 % kompostovateľného materiálu Nonoilen, ktoré budeme zapožičiavať menším festivalom, firemným akciám a iným podujatiam,“ vysvetľuje Petra Csefalvayová z INCIEN.

Veľkou výzvou pre väčšinu podujatí sa stali jednorazové poháre a riady. Je nesmierne dôležité nájsť alternatívu k týmto produktom. Ako prvé riešenie, pre ktoré sa niektoré podujatia rozhodli, sú jednorazové kompostovateľné riady, príbory a poháre, ktoré sú však stále jednorazovým riešením a často skončia aj tak ako komunálny odpad, zároveň proces ich rozloženia v prírode môže byť problematický. INCIEN tento rok spustí program opakovane použiteľných pohárov, ktoré si prevádzkovatelia podujatí môžu zakúpiť a používať ich opakovane ako zálohovateľné poháre.

NUATAN® pohár je vytvorený z materiálu Nonoilen, ktorý je výsledkom dlhodobej spolupráce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a komerčnej spoločnosti PANARA s.r.o.. Nonoilen (Non oil – bez ropy)  je bioplast, ktorý je unikátny tým, že je vyrobený z obnoviteľných materiálov a 100 % biodegradovateľný. Jeho výnimočnosť je práve v opakovanom využívaní a  v jeho odolnosti voči vysokej teplote, až 100 stupňov. Preto je vhodný aj na horúce nápoje a je umývateľný v umývačkách riadu. Tento materiál je mimoriadne trvácny, pričom je však schopný biologického rozkladu formou kompostovania do 2 mesiacov bez zvyškových mikroplastov.

„V Tescu chceme zákazníkom prinášať kvalitné, zdravé a udržateľné produkty dostupné pre všetkých. Jedným z našich cieľov je preto nepoužívať viac obalov, než je absolútne nevyhnutné. Zároveň sme sa zaviazali, že do konca roka 2020 prestaneme v materiáloch obalov vlastných značiek používať nerecyklovateľné alebo ťažko recyklovateľné materiály, aby sme dosiahli, že do roku 2025 budú všetky obaly produktov vlastných značiek na 100 % recyklovateľné alebo opakovane použiteľné. Naším dlhodobým cieľom je však vybudovanie systému uzatvorenej recyklačnej slučky, čo bez partnerov ako INCIEN nedokážeme,“ hovorí Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku a správkyňa Nadácie Tesco, ktorá vedie aktivity reťazca aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Spolupráca Nadácie Tesco a INCIEN-u bude vďaka grantu pokračovať aj v tomto roku. Inštitút bude pokračovať v realizácii tzv. trash tours, exkurzií pre odbornú aj laickú verejnosť na prevádzky, kde odpad končí alebo sa spracováva ako surovina. Týmto spôsobom pomáha posilňovať diskusiu medzi odborníkmi zo štátnej správy a praxou. Rovnako bude pokračovať aj projekt Miesta preč, vytvorenie webstránky, ktorá informuje verejnosť o tom, kde náš odpad končí.

Nadácia Tesco pomáha už od roku 2010

Nadácia Tesco v sebe spája hodnoty spoločnosti Tesco, jej zamestnancov, dodávateľov, ale aj obchodných partnerov a zákazníkov, pričom sa snaží pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Vznikla v roku 2010 ako pokračovateľ neziskového Fondu Tesco a zastrešuje niektoré aktivity spoločnosti Tesco Stores SR v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Príkladom najznámejších projektov nadácie je  grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame na podporu komunitných projektov, najväčšia Potravinová zbierka na Slovensku, podpora Potravinovej banky Slovenska, ktorá denne zabezpečuje distribúciu a darovanie potravinových prebytkov, či Farmársky grant na podporu lokálnych výrobcov. Vďaka týmto projektom pomáha Nadácia Tesco ľuďom v núdzi, bojuje proti plytvaniu potravinami, podporuje lokálne komunity či vzdeláva farmárov, aby im pomohla presadiť sa na trhu. Viac o Nadácii Tesco nájdete na https://corporate.tesco.sk/udržateľné-podnikanie/nadácia-tesco/.

O INCIEN-e

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o. z., (INCIEN) je nezisková organizácia zložená z expertov tvoriacich inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva a cirkulárnej ekonomiky. Venuje sa prepájaniu štátnych inštitúcií s firmami, neziskovým sektorom a expertmi v rôznych oblastiach s cieľom pomôcť urýchliť prechod na cirkulárnu ekonomiku na území Slovenska. Viac na https://www.incien.sk/