Každý hrdina má svoju uniformu!

16. júna 2020

Rovnako ako každý správny hrdina má svoj špeciálny oblek, naši kolegovia na obchodoch a distribučných centrách majú svoju uniformu. A to, že sa od hrdinov nelíšia nám dokazujú neustále. Najvýraznejšie však v priebehu posledných týždňov, kedy obetavo a s nasadením plnili svoje pracovné úlohy aj napriek neľahkým podmienkam zapríčineným prítomnosťou ochorenia COVID-19.

Bezpečnosť našich kolegov je pre nás všetkých na prvom mieste, preto sa ochranné rúška a rukavice stali súčasťou štandardnej uniformy a boli zaradené do aktuálneho katalógu uniforiem. Spolu s ostatnými bezpečnostnými usmerneniami, sa aj takto snažíme chrániť kolegov a našich zákazníkov pred vírusom.

Nezabúdajme však na to, že našu uniformu vnímajú aj naši zákazníci. Vďaka jednotnému pracovnému oblečeniu sú naši hrdinovia na predajnej ploche ľahko rozoznateľní v prípade, že naši zákazníci potrebujú pomôcť a v neposlednom rade je ustrojenosť našich kolegov jedným zo spôsobov ako je naša značka reprezentovaná.

Je naozaj dôležité, aby sme nezanedbávali nosenie uniformy a ochranných pracovných prostriedkov, pretože len tak je zdravie našich kolegov efektívne chránené. A preto v prípade, že Vám nejaká časť z vašej uniformy chýba, neváhajte požiadať o novú.