Plán malých pomocí 2019/2020.

29. júna 2020

Milé kolegyne, milí kolegovia,

s radosťou vám oznamujem, že dnes sme vydali Správu o napĺňaní stratégie spoločenskej zodpovednosti na Slovensku 2019/20, Plán malých pomocí.

Plán malých pomocí sa zameriava na náš pokrok, ktorý sme dosiahli v minulom finančnom roku v kľúčových oblastiach: ľudia, produkty a miesta. Do tohtoročnej správy sme pridali štvrtý pilier: planéta, ktorý zdôrazňuje, aké významné miesto zastáva ochrana životného prostredia, vrátane boja proti klimatickej zmene a odlesňovaniu, v našej stratégii.

Práca, ktorú na Slovensku robíme, s cieľom napĺňať Plán malých pomocí, je nesmierne dôležitá. Doteraz sa nám už podarilo:

  • Znížiť množstvo potravinového odpadu v našich prevádzkach na Slovensku o 71 % za tri roky. Na Slovensku sme už predchádzajúci rok naplnili cieľ OSN trvalo udržateľného rozvoja 12.3, znížiť množstvo potravinového odpadu na polovicu. Zotrvaním v našej neúnavnej práci sme prispeli k naplneniu tohto cieľa aj v strednej Európe, a to až o 10 rokov skôr, ako stanovila OSN.
  • Odstrániť 86 % ťažko recyklovateľných (červených) materiálov z obalov produktov našich vlastných značiek. Sme naozaj na dobrej ceste, aby sme do konca roka dosiahli 100 %.
  • Znížiť emisie o 32 % v porovnaní s rokom 2015/16, a na Slovensku využívať 100% elektrickej energie z certifikovaných obnoviteľných zdrojov.
  • Podporiť 1 155 lokálnych projektov naprieč celým Slovenskom v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame.
  • Darovať potraviny na prípravu 10 miliónov porcií jedla pre ľudí v núdzi na Slovensku.

Všetci by sme mali byť hrdí na to, čo robíme, aby sme prispeli k riešeniu najvážnejších sociálnych a environmentálnych výziev, na ktorých najviac záleží našim zákazníkom, kolegom a komunitám. Aj keď koronakríza priniesla v našom biznise množstvo zmien vo veľmi krátkom čase, naše záväzky v oblasti udržateľnosti zostávajú rovnako dôležité, ak nie sú ešte dôležitejšie ako predtým. Samozrejme, stále je toho veľa, čo môžeme urobiť, aby v našom okolí sme podporili tých, ktorí to potrebujú, a preto budeme aj naďalej veľmi citlivo posudzovať sociálny a environmentálny vplyv každého rozhodnutia, ktoré urobíme ako biznis.

V uplynulom roku sme urobili obrovský pokrok a naďalej v tom každý deň pokračujeme. Som nesmierne hrdý na všetko, čo sme spolu dosiahli.

Ďakujem za vašu podporu a pomoc pri napĺňaní nášho Plánu malých pomocí.

Martin Kuruc

plan-malych-pomoci