Plán malých pomocí: Rozvíjanie zručností a príležitostí na ďalší kariérny postup

9. júla 2020

Novoprijatým kolegom poskytujeme 90-dňový program, ktorý im pomáha sa začleniť do kolektívu, spoznať Tesco a naučiť sa všetko o náplni svojej práce. Súčasťou je aj systém Buddy, v ktorom už etablovaný Tesco zamestnanec sprevádza nových kolegov a zabezpečuje podporu pre každého nováčika.

Chceme prinášať atraktívne príležitosti pre mladých ľudí a pomáhať im s rozvojom zručností, ktoré sú potrebné na získanie zamestnania a naštartovanie pracovnej kariéry. Zároveň vždy hľadáme a budeme hľadať mladých zapálených ľudí, ktorí sú budúcnosťou nášho podnikania. V našich predajniach a rovnako aj v centrálnej kancelárii zamestnávame na plný alebo čiastočný úväzok viac ako 600 kolegov vo veku do 25 rokov. Taktiež poskytujeme príležitosti pre stážistov a v našich predajniach ponúkame učňovskú prípravu, aby mohli mladí ľudia zažiť, ako funguje maloobchod v praxi.

Duálne vzdelávanie a odborná prax

Naša spoločnosť ponúka možnosť absolvovať u nás odbornú prax. Zapojila sa tiež do programu duálneho vzdelávania a v spolupráci s rôznymi strednými odbornými školami sprostredkúvame praktické vyučovanie žiakov v súlade so vzdelávacím programom školy. V školskom roku 2019/20 absolvovalo 371 žiakom odbornú prax v 23 obchodoch. Naším programom duálneho vzdelávania prešlo za toto obdobie ďalších 25 žiakov stredných škôl, pričom naši manažéri a tréneri investovali 4 000 hodín do ich praktického vzdelávania.

V Tescu pracujem od roku 2012, keď som začala ako brigádnička v košickom hypermarkete. Začala som na pokladničnej zóne, odkiaľ som sa neskôr presunula na oddelenie čerstvých potravín, až som sa nakoniec stala súčasťou Compliance tímu. Počas týchto rokov som sa naučila množstvo vecí, ktoré mi zjednodušili ďalší rozvoj a sprevádzajú ma dodnes. Súčasne som spoznala skvelých kolegov, z ktorých sa stali ešte lepší priatelia. V roku 2018 som sa stala súčasťou programu Graduate, bol to rok plný zmien, nových informácií, zážitkov a stretnutí. Rozhodnutie stať sa súčasťou tohto absolventského programu hodnotím vysoko pozitívne. Výsledkom bol môj nástup na pozíciu manažérky prevádzkovej jednotky. Mojím prvým obchodom bol supermarket v Poltári a v súčasnosti mám na starosti supermarket v Sečovciach. Práca v Tescu ma napĺňa predovšetkým z pohľadu hodnôt, ktoré ako spoločnosť zastávame, pre nadštandardnú starostlivosť o zákazníkov a pre skvelý, rôznorodý tím, ktorý spolu tvoríme,Sabína Konradyiová, manažérka obchodu.