Plán malých pomocí: Podporujeme rodiny

19. júla 2020

V roku 2019 sme rozšírili ponuku flexibilnej práce pre centrálu a záväzne prijali pravidlá, v ktorých každý kolega pracujúci v kancelárii má možnosť práce z domu bez výnimky a podľa individuálnej preferencie akýkoľvek počet dní v mesiaci. Kolegom pracujúcim na obchode sa zmeny nastavujú individuálne podľa ich potreby, rodinnej situácie, zdravotného stavu a ich preferencií, na polovičný či plný úväzok, prípadne brigádnicky. Všetci kolegovia majú k dispozícii možnosť kariérneho voľna, ktoré im umožňuje vybrať si neplatené voľno v práci, aby mohli realizovať svoje ďalšie ciele.

Vytvorili sme podmienky, ktoré umožňujú rodičom nájsť rovnováhu medzi ich pracovným a rodinným životom, povzbudzujeme ich, aby využívali flexibilné formy práce, a rodičom detí, ktoré nastupujú po prvýkrát do školy, poskytujeme deň plateného voľna, aby mohli byť so svojimi deťmi počas prvého školského dňa. Pre našich kolegov s deťmi organizujeme športové dni, besiedky, vianočné a veľkonočné akcie.

Veľkolepú rozlúčku s letom vnímam ako príležitosť spoznať kolegov, ktorých veľakrát len počujeme v telefóne alebo ich poznáme ako podpis v e-maile. Každý rok sa na športový deň teším ako na skvelú príležitosť, kde sa stretneme kolegovia naprieč biznisom, zašportujeme si a v neposlednom rade sa dobre zabavíme,“ povedal Michal Čakloš z Distribučného centra v Beckove o športovom dni.

V našej spoločnosti, ktorá je tretím najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku, pracujú kolegovia rôzneho pôvodu, z rôznych prostredí a s rozmanitými osobnými záväzkami. Je pre nás rovnako dôležité podporovať našich kolegov v ich pracovnom a rodinnom živote. Ponúkame im rozmanité možnosti výberu pracovných zmien, aby si zvolili to, čo im najviac vyhovuje. V našich obchodoch pracuje viac ako 1 000 kolegov na čiastočný úväzok, čo predstavuje takmer 15 % všetkých našich zamestnancov.