Plán malých pomocí: Diverzita a inklúzia

24. júla 2020

V Tescu chceme, aby sa každý cítil vítaný. Chceme, aby boli všetci kolegovia rešpektovaní a začlenení do kolektívu. Ceníme si jedinečnosť každého kolegu a ku každému sa správame s rešpektom. Podporujeme budovanie inkluzívnej kultúry a rozmanitosti. Tesco tak odráža rozmanitosť komunít, v ktorých pôsobíme.

Aj z tohto dôvodu sme na Slovensku v máji 2019 podpísali Chartu diverzity. Charta diverzity je medzinárodná iniciatíva s podporou Európskej komisie. Jej signatári sa zaväzujú, že budú podnikať kroky na podporu rovnosti a diverzity na pracovisku.

Podpísaním Charty diverzity sme sa zaviazali pokračovať v integrácii zásad a postupov, ktoré zohľadňujú diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku, pretože je to v súlade s našimi hodnotami. Naším cieľom je zamestnávať ľudí, ktorí odrážajú rôznorodosť spoločnosti, pričom si vážime príspevok každého kolegu. Okrem toho sa snažíme, aby sme všetci v Tescu preukazovali úctu voči sebe alebo voči ľuďom, s ktorými prichádzame do kontaktu, vytvárali prostredie otvorenosti a spolupráce a navzájom sa podporovali. Veríme, že len spoločne vieme z Tesca budovať skvelé miesto na prácu,“ hovorí Mirka Rychtárechová, prevádzková personálna manažérka pre Slovensko.

Pri našej stratégii inklúzie a diverzity naďalej čerpáme z podnetov kolegov počas pravidelných stretnutí. Tieto stretnutia ponúkajú kolegom priestor na výmenu skúseností či nápadov. Je to zároveň skvelá príležitosť dať nám spätnú väzbu a pomôcť z Tesca budovať skvelé miesto na prácu. Medzi tieto stretnutia patrí program Tesco Ženy v biznise, naša mentoringová sieť či Panel pre inklúziu a diverzitu. Našu otvorenú kultúru odrážajú aj pravidelné diskusné fóra s výkonným riaditeľom čí tematické neformálne stretnutia vedené rôznymi oddeleniami tzv. Small talk, počas ktorých sa kolegovia môžu spýtať na všetko, čo ich zaujíma