Plán malých pomocí: Podpora slovenských dodávateľov

29. júla 2020

Uvedomujeme si, že naši zákazníci chcú mať možnosť výberu nielen spomedzi najlepších značiek, ale aj skvelých produktov za nízke ceny. V priebehu doterajších 24 rokov nášho pôsobenia na Slovensku sme nadviazali dlhodobé vzťahy s našimi lokálnymi aj zahraničnými dodávateľmi. Pomáhame im rozvíjať sa a investovať, vyrábať tie najlepšie produkty a následne ich prinášať našim zákazníkom v obchodoch naprieč celou krajinou.

Vzťahy s našimi dodávateľmi sú pre nás veľmi dôležité. V prieskumoch a diskusiách pravidelne zisťujeme ich pohľad na spoluprácu s Tescom. Poskytujeme im tak priestor dať nám spätnú väzbu. Ide o veľmi dôležitú súčasť nášho otvoreného prístupu, vďaka ktorému môžu s nami zdieľať nápady, ako možno ešte viac zlepšiť našu vzájomnú spoluprácu. Spätná väzba od našich dodávateľov nám pomáha sa neustále zlepšovať.

Teší nás, že 86 % slovenských dodávateľov pozitívne hodnotí našu platobnú disciplínu. Až 87 % slovenských dodávateľov si pochvaľuje komunikáciu s našimi nákupcami a potvrdzuje, že k nim naši kolegovia pristupujú s rešpektom. Tým najmenším partnerom ponúkame aj starostlivosť navyše vo forme skrátených 14-dňových platobných lehôt. Naši dodávatelia nám tiež potvrdili, že načúvame ich potrebám a riešime ich problémy. Ďalšou potešujúcou správou je, že sú spokojní s úrovňou našej angažovanosti a sú presvedčení, že s nimi zdieľame naše plány a priority.

Na Slovensku spolupracujeme so stovkami domácich dodávateľov. Z toho viac ako sto slovenských dodávateľov vyrába produkty pre našu vlastnú značku, vďaka čomu môžu vstúpiť aj na zahraničné trhy a významne ekonomicky rásť. Zo všetkých produktov vlastnej značky dostupnej na Slovensku až 35 % vyrábajú práve slovenskí dodávatelia. S mnohými dodávateľmi pre vlastnú značku rozvíjame strategické partnerstvá, v rámci ktorých okrem iného intenzívne spolupracujeme aj pri napĺňaní našich záväzkov pri ochrane životného prostredia: zmene obalov produktov či v boji proti plytvaniu potravinami.

So slovenskými dodávateľmi budujeme dlhodobé partnerstvá založené na dôvere, pričom špeciálnu starostlivosť venujeme malým dodávateľom. Preto sme v 42 obchodoch vytvorili priestor, kde nájdu naši zákazníci obľúbené lokálne výrobky na jednom mieste, a to pod označením Jedinečné chute Slovenska. Cieľom je podporiť rast malých výrobcov, pričom mnohí pôvodne nemali žiadne skúsenosti s dodávaním tovaru do obchodných sietí reťazcov. Až 60 % ponuky sa odlišuje medzi jednotlivými obchodmi, vďaka čomu si zákazníci Tesca môžu nakúpiť obľúbené lokálne potraviny pochádzajúce práve z ich regiónu.

Vďaka našej stabilnej spolupráci vieme, že sa nám spolu s našimi výrobcami oplatí investovať do vývoja nových zaujímavých výrobkov, ktoré potom vieme ponúknuť na pultoch Tesca. Prispieva to k rozvoju našich dodávateľov, farmárov a zabezpečuje to ich rast a zamestnanosť ďalších ľudí vo výrobe,“ uvádza konateľ spoločnosti Drafter Juraj Dankovčík, dodávateľ Tesca v rámci programu Jedinečné chute Slovenska.