Plán malých pomocí: Boj proti klimatickej zmene

8. augusta 2020

Zmena klímy je najväčšou environmentálnou výzvou pre celý svet. Dlhodobý úspech v potravinárskom podnikaní a úspešnosť dodávateľského reťazca závisia od kvality životného prostredia. V Tescu si uvedomujeme našu zodpovednosť pri starostlivosti o ľudí aj o planétu.

Tesco si preto ako prvý biznis stanovilo cieľ byť uhlíkovo neutrálny do roku 2050. Na Slovensku sa nám do dnešného dňa podarilo znížiť emisie CO2 o 32 %. Pokrok v napĺňaní našich záväzkov hodnotíme podľa východiskového stavu v roku 2015.

Pri plnení našich cieľov sa zameriavame na tie , ktoré produkujú najvyšší objem CO2 – elektrinu, chladenie, distribúciu a kúrenie.

Elektrina a kúrenie

Od roku 2006 sme investovali do zlepšovania energetickej a chladiarenskej efektívnosti. Začali sme používať LED osvetlenie, dvere na chladničkách, technológie na znižovanie úniku chladného vzduchu z chladničiek a rovnako vzdelávame našich kolegov. Tieto iniciatívy prispeli k ročným úsporám v objeme 200 000 ton CO2.

V roku 2017 sme sa zaviazali, že do roku 2030 bude Tesco skupina využívať 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. V strednej Európe sme na dobrej ceste k dosiahnutiu tohto cieľa, v Maďarsku a na Slovensku už dnes potvrdzujú certifikáty, že 100 % elektrickej energie využívanej v našich obchodoch a distribučných centrách pochádza z obnoviteľných zdrojov. Podobné plány máme pripravené aj pre Poľsko a Česko. Naším ďalším cieľom je zabezpečiť, aby náš dopyt pomohol zvýšiť množstvo energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov.

Vďaka prechodu na obnoviteľné zdroje energie sa nám podarí dekarbonizovať naše elektrické vykurovanie, jedno zo štyroch miest, kde vzniká najviac emisií.

Chladenie

Na Slovensku sa nám do dnešného dňa podarilo znížiť množstvo chladív o 43,6 %. Ide o najväčšie zníženie v strednej Európe. V 400 prevádzkach v strednej Európe sme prešli na prírodné chladiarenské plyny a iné plyny s nízkym potenciálom globálneho otepľovania (GWP).

Preprava

Zamerali sme sa na znižovanie emisií, ktoré vyprodukujú nákladné vozidlá, maximálnym využitím ich kapacity (plnšie klietky, plnšie vozidlá), znižovaním vzdialenosti jazdy (menej kilometrov, optimalizácia trasy), zvýšením palivovej efektívnosti a testovaním alternatívnych pohonných hmôt (napr. tekutého zemného plynu).

V celej našej distribučnej sieti využívame vlastné logistické služby a minimalizujeme tak počet prázdnych vozidiel na cestách. Tieto služby optimalizujú výmeru trás tak, aby nákladné vozidlá mohli vyzdvihnúť produkty u dodávateľov a takto im ušetrili náklady na dopravu tovaru do našich distribučných centier. V roku 2019 sme týmto spôsobom ušetrili až 2,1 milióna kilometrov bez nákladu, čo predstavuje úsporu 1,6 milióna kg emisií CO2.

V našom boji proti klimatickej zmene budeme ďalej neúnavne pokračovať, aby sme zabezpečili nielen budúcnosť pre náš biznis, ale aj priniesli širšiu pozitívnu zmenu v spolupráci s vládou pri presadzovaní princípov udržateľnosti celého odvetvia.