Marián bloguje: Inklúzia a diverzita

17. augusta 2020

Určite mnohí z vás zachytili nedávne dianie v USA, kde protesty „Na čiernych životoch záleží“ vyvolali vlnu reakcii v krajinách a srdciach ľudí okolo celého sveta. Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí a smelo sa považujeme za vyspelých ľudí, naše vnímanie a myslenie majú od vyspelosti v určitých smeroch ešte celkom ďaleko. Pandémia koronavírusu, s ktorou sa už niekoľko mesiacov pokúšame vysporiadať, je síce nepríjemná, ale na druhej strane ju môžeme vnímať ako symbol jednoty a rovnosti všetkých ľudí na tejto planéte, bez ohľadu na rasu, vek, sexuálnu orientáciu, sociálnu situáciu alebo spoločenské postavenie. Tak, ako si ani vírus nevyberá, či postihne černocha alebo belocha, nezamestnaného alebo poslanca parlamentu, tak by sme si aj my mali uvedomovať nevyhnutnosť budovania tolerancie voči odlišnosti ľudskej rasy.

Koncept diverzity a inklúzie, ku ktorému sa Tesco zaviazalo podpisom Charty diverzity u bývalého slovenského prezidenta pána A. Kisku, podporuje jednak myšlienku tolerancie voči ľuďom inej farby pleti, rasy, sexuálnej orientácie či sociálnych pomerov, ako aj ich začleňovania do pracovnej komunity firmy. Napriek môjmu hlbokému oceneniu iniciatívy zo strany vedenia Tesca ale treba podotknúť, že ku skutočnej realizácii myšlienky jeden podpis nestačí. Toleranciou voči ostatným musíme žiť, musíme sa správať spravodlivo ku všetkým kolegom, bez ohľadu na ich pôvod, vek, orientáciu alebo životnú situáciu. Musíme sa stať hlásateľmi rovnakých príležitostí pre všetkých, prekonať predsudky a správať sa ľudsky ku každému, pretože každý si zaslúži úctu a dôstojné zaobchádzanie.

Sám som mal a každodenne aj mám možnosť pracovať s ľuďmi, ktorým sa predtým nedostalo rovných príležitostí. Pocit, že som pomohol niekomu, kto to potrebuje, bol nielen naplňujúci, ale odmena zaň bola niekoľkonásobne vyššia ako by som si dokázal predstaviť. Vidieť radosť a vďačnosť ľudí, s ktorými tí pred nami možno nejednali férovo a spravodlivo, je jednoducho nenahraditeľné. Ochota a snaha týchto ľudí často prevyšuje snahu a ochotu iných kolegov. Nakoľko si myslím, že neexistuje zrejme nič krajšie, ako vidieť kolegov spokojných po súkromnej aj pracovnej stránke, verím, že vnútorné stotožnenie sa s myšlienkou diverzity a inklúzie je investícia, ktorá sa pre všetkých z nás nielen oplatí, ale ktorej návratná čiastka násobne prevyšuje prvotný vklad.:)