Plán malých pomocí: Náš grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame

23. augusta 2020

Program Vy rozhodujete, my pomáhame organizujeme vo všetkých krajinách strednej Európy a vďaka svojmu lokálnemu zameraniu sa stal veľmi obľúbeným. Program motivuje zákazníkov, aby hlasovali za miestne projekty, ktoré považujú za najprínosnejšie pre svoju komunitu.

Tento grantový program organizujeme dvakrát ročne. Naši zákazníci môžu podporiť projekt z ich regiónu, ktorý Tesco následne podporí finančným grantom. O výške grantu rozhodujú zákazníci svojím hlasom priamo v našich obchodoch – Tesco rozdeľuje v každej edícii granty vo výške 1 300 eur, 600 eur a 300 eur až pre 231 projektov naprieč celým Slovenskom. V priebehu jednej edície tak podporíme projekty spolu sumou takmer 170 000 eur.

V priebehu finančného roka 2019/20 sme zorganizovali už 6. a 7. edíciu. Od spustenia grantového programu tak Tesco podporilo lokálne projekty na celom Slovensku spolu sumou takmer 1 milión eur.

Možnosť zahlasovať v grantovom programe využíva čoraz viac Slovákov. Nesmierne nás to teší, lebo to znamená, že ľuďom záleží na podpore komunít, v ktorých žijú a pracujú. Zákazníci hlasujú za tie najlepšie projekty, ktoré vyberá odborná komisia podľa vopred stanovených transparentných pravidiel. Počas hlasovania sa naši zákazníci stávajú odbornou komisiou, keďže sú to práve oni, kto rozhodne o tom, akú výšku grantu získajú jednotlivé projekty,“ hovorí Katarína Pšenáková, manažérka pre spoločenskú zodpovednosť na Slovensku.

Príklady podporených projektov

Zachrániť život môže každý! Tento vzdelávací projekt v rámci poskytovania prvej pomoci realizoval Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina. Cieľom bolo zvýšiť povedomie o poskytovaní prvej pomoci, keďže len 1 človek z 10 sa zastaví pri nehode a pomôže zranenému. Cieľom projektu bolo pomôcť vzdelať čo najvyšší počet ľudí, ktorí budú vedieť poskytnúť prvú pomoc. Bezplatné zážitkové školenia prvej pomoci boli organizované na univerzite, v knižnici, na námestiach, v parku a v priestoroch Tesca. Zachrániť život predsa môže každý.

Občianske združenie hrad Uhrovec vďaka prvému miestu v 6. edícii vytvorilo estetické a bezpečné miesto oddychu v prírode pri hrade Uhrovec – národnej kultúrnej pamiatke. Upravilo táborisko pre stany, ohnisko na opekanie, lavičky a nové suché WC s umyvárkou pre návštevníkov a dobrovoľníkov podieľajúcich sa na záchrane hradu Uhrovec.