Plán malých pomocí: Dobrovoľnícky program

28. augusta 2020

V rámci dobrovoľníckeho programu majú všetci naši kolegovia možnosť podporiť ľubovoľnú neziskovú organizáciu, občianske združenie alebo škôlku vo svojom okolí.

Kolegom poskytujeme jeden deň plateného voľna, ktorý môžu využiť na pomoc svojej miestnej komunite. Každý sa sám rozhodne, ktorej organizácii vo svojom okolí chce pomôcť. Každý kolega si vyberá, či sa zapojí do pomoci Potravinovej banke Slovenska, do čistenia okolia, maľovania v domove dôchodcov alebo bude pomáhať napríklad v miestnom útulku pre zvieratá. Minulý rok využili možnosť pomôcť svojej komunite mnohí naši kolegovia z obchodov, distribučných centier a centrálnej kancelárie a ako dobrovoľníci odpracovali spolu 2 445 hodín.

Upracme si Slovensko

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme sme sa zapojili do medzinárodnej dobrovoľníckej iniciatívy, ktorá na Slovensku prebiehala pod názvom Upracme Slovensko. Spoločne sme vyčistili okolie našich prevádzok a centrálnej kancelárie. Pomohli sme tak nielen životnému prostrediu, ale zabezpečili sme aj to, aby bolo v okolí miest, kde pôsobíme, čo najmenej roztrúseného odpadu. Sme radi, že výzvu na zapojenie prijalo viac ako 800 kolegov zo 70 obchodov po celom Slovensku, z distribučného centra v Beckove aj z centrálnej kancelárie na Zlatých pieskoch v Bratislave. V stredu 24. apríla 2019 sa nám podarilo spoločnými silami počas takmer 1 000 hodín vyzbierať viac ako 7,5 tony odpadu.