Pripomenutie preventívnych opatrení pre kolegov v súvislosti s COVID-19

31. augusta 2020

Platné od 1. septembra 2020

Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zaistili bezpečnosť v našich obchodoch a kanceláriách pre všetkých kolegov a zákazníkov. Pravidelne monitorujeme rady a odporúčania národných zdravotníckych orgánov a implementujeme všetky požiadavky smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti v našich prevádzkach aj kanceláriách.

Z dôvodu pretrvávajúcej situácie týkajúcej sa pandémie COVID-19 by sme Vás chceli požiadať o zvýšenú opatrnosť. Všetkým kolegom stále odporúčame a podporujeme ich v pokračovaní práce z domu. V prípade ak sa necítite dobre a pociťujete príznaky ochorenia, necestujte do kancelárie ani nenavštevujte prevádzky, zostaňte v izolácii až do vyliečenia.

Ak plánujete cestu do zahraničia, vždy si skontrolujte všetky obmedzenia týkajúce sa možnosti cestovania vo Vašej domovskej krajine ako aj v cieľovej krajine. Je Vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste boli počas dovolenky v bezpečí a aby ste sa vrátili naspäť do práce zdraví. V prípade, že sa vrátite z krajiny z tzv. červenej zóny (Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko, Malta + všetky štáty mimo EU) ste povinní absolvovať 10-dennú karanténu, o čom ste povinní kontaktovať (telefonicky alebo elektronicky) nielen RÚVZ, ale aj zamestnávateľa – personálneho partnera CK.

Rovnako sa neodporúča cestovať do Grécka a niekoľkých oblastí v štátoch EU: v ČR ide o Prahu a kraj Vysočina; v Rakúsku je to Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko; v Poľsku ide o Pomoranské, Sliezske a Malopolské vojvodstvo; v UK sú to regióny Tayside a North West; v Írsku Mid-East a Mid-West; v Estónsku je to región Ida-Viru Maakond a v Dánsku Midtjylland.

Každý kolega  vracajúci sa z dovolenky musí vypísať Čestné vyhlásenie pred návratom do zamestnania, ktoré nájdete v prílohe.

Nezabudnite tiež, že ak sa po návrate zo zahraničia budete musieť podrobiť testu na COVID-19, všetky náklady súvisiace s testovaním si budete musieť uhradiť sami.

Zároveň je potrebné si po návrate z dovolenky si monitorovať svoj zdravotný stav. V prípade, ak by ste pociťovali akékoľvek zmeny vo svojom zdravotnom stave, nejaké zdravotné ťažkosti (napr. kýchanie, kašľanie, horúčku atď.),  je potrebné ihneď navštíviť svojho všeobecného lekára a následne informovať svojho nadriadeného.

Kontaktné osoby pre kolegov

Pre našich kolegov bola pracovnou zdravotnou službou BE-SOFT zriadená info linka, ktorá je im k dispozícii v prípade, že majú akékoľvek otázky týkajúce sa COVID-19:

CALL CENTRUM pracovnej zdravotnej služby BE-SOFT

  • Vpracovných dňoch v čase 8:00 hod – 16:00 hod je k dispozícii telefónne číslo: 055/ 720 16 19
  • Po 16:00-tej hodine počas pracovných dní a v nevyhnutných prípadoch môžu kolegovia kontaktovať: Katarína Karafová, Vedúca oddelenia PZS, inštruktorka prvej pomoci, Tel: 055/ 720 16 17, Mobil: 0911 650044, E-mail: karafova@besoft.sk, www.besoft.sk