Plán malých pomocí: Nadácia Tesco a Nadačný fond Tesco

3. septembra 2020

Aj keď je Tesco spoločnosťou s celosvetovou pôsobnosťou, vždy sa snaží byť dobrým susedom miestnym komunitám. Aj s týmto zámerom vznikla už v roku 2010 Nadácia Tesco, ktorá sa snaží pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. V roku 2019 vznikol aj Nadačný fond Tesco, ktorý spolu s Nadáciou Tesco zastrešil ďalšie aktivity spoločnosti Tesco v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Príklady projektov Nadácie Tesco

Podpora prechodu k cirkulárnej ekonomike

Vďaka našej podpore Inštitútu cirkulárnej ekonomiky bol uskutočnený výskum a publikovaná štúdia so zameraním na zvyšovanie povedomia o plastoch a bioplastoch. V rámci projektu bolo zakúpených 1 000 kusov opakovane použiteľných pohárov vyrobených z kompostovateľného materiálu schopného biologického rozkladu aj recyklácie, ktoré budú bezodplatne poskytované organizátorom rôznych festivalov a iných podujatí.

Farmársky grant

Pokračovali sme vo vzdelávaní farmárov a malých producentov potravín, pomáhali zlepšiť ich pripravenosť na obchodnú spoluprácu a uspieť na trhu. Vďaka nadobudnutým znalostiam a zručnostiam môžu farmári zvýšiť atraktivitu svojich produktov z pohľadu zákazníkov a sú schopní ďalej rozvíjať svoje podnikanie.

Šanca pre rómske deti a mládež

OZ Divé maky vďaka našej podpore zorganizovalo letnú akadémiu zameranú na rozvoj umeleckých talentov rómskych detí a tradičný festival rómskej kultúry s názvom Cigánsky Bašável. Letná akadémia umožňuje talentovaným rómskym deťom pracovať a rozvíjať sa pod vplyvom skúsených a kvalifikovaných odborných lektorov.

Druhá šanca

Občianske združenie Free-Food sa zameriava na osvetu v boji proti plytvaniu potravinami, snaží sa vytvárať sieť odberateľov potravín a koordinovať ponuku a dopyt po nepredaných potravinách. Kúpou vozidla sme im pomohli zabezpečiť efektívnejšiu distribúciu jedla organizáciám, ktoré sa zameriavajú na pomoc ľuďom v núdzi.