Plán malých pomocí: Znižujeme množstvo potravinového odpadu

17. septembra 2020

V Tescu nepovažujeme za správne plytvať jedlom. Až tretina svetovej produkcie potravín končí ako odpad. Plytvanie potravinami nie je len sociálnym a spoločenským problémom, trpí ním aj životné prostredie. Spolu s potravinami zahadzujeme aj energiu a vodu, ktoré sú nevyhnutné na ich produkciu, prepravu a balenie. Ak by bol potravinový odpad krajinou, bol by tretím najväčším producentom skleníkových plynov vo svete. Zo strát a odpadu z potravín vzniká až 8 % globálnych emisií skleníkových plynov.

Keďže svoju úlohu pri riešení klimatickej krízy berieme vážne, pre nás ako maloobchodného predajcu potravín je znižovanie potravinového odpadu to najlepšie miesto, kde začať.

Sme prvým maloobchodným predajcom v strednej Európe, ktorý uverejnil údaje o množstve potravinového odpadu vo svojich prevádzkach už za rok 2016/17. Tieto podrobne analyzované údaje o potravinovom odpade nám umožňujú odhaliť najproblematickejšie miesta a podniknúť konkrétne kroky na ich riešenie. Budujeme partnerstvá zamerané na znižovanie množstva potravinového odpadu a zvýšenie objemu darovaných potravín. Sme presvedčení, že je nesmierne dôležité, aby každý maloobchodník s potravinami transparentne informoval o množstve odpadu vo svojich prevádzkach a spoločne sme tak mohli hľadať riešenia na jeho dlhodobé zníženie. Celkový objem nášho potravinového odpadu sme za posledný rok znížili o 40 % zo 4 779 ton na 2 852 ton. V porovnaní s naším východiskovým rokom (2016/17), keď sme prvýkrát zverejnili naše dáta o potravinovom odpade, sa nám podarilo znížiť celkové množstvo potravinového odpadu o neuveriteľných 71 %. Množstvo vyhodených nepredaných potravín vhodných na ľudskú spotrebu sa nám podarilo v priebehu 3 rokov znížiť o 77%. S hrdosťou môžeme povedať, že v našich prevádzkach na Slovensku končí ako odpad menej ako 1 % (0,52 %) potravín, čo však predstavuje 2 852 ton vyhodených potravín. Z toho 651 ton potravín, ktoré sú stále vhodné na ľudskú spotrebu.

V priebehu roka 2019/20 sme sa skutočne posunuli bližšie k tomu, aby žiadne jedlo vhodné na ľudskú spotrebu u nás neskončilo ako odpad. Ako maloobchodný predajca si plne uvedomujeme, že je takmer nemožné 100 % zladiť ponuku s dopytom a na konci každého dňa nám zostane určité množstvo nepredaných potravín. Aj keď majú všetky naše obchody lokálnych charitatívnych partnerov, nie vždy je logisticky možné im darovať jedlo včas. Preto zvyšné potravinové prebytky, ktoré už nie sú vhodné na ľudskú konzumáciu, darujeme ako krmivo pre zvieratá. Vďaka týmto iniciatívam sa nám v priebehu 3 rokov na Slovensku podarilo dosiahnuť až 88 % zníženie objemu vyhodených potravín, ktoré sú stále vhodné na konzumáciu.