Plán malých pomocí: Vzdelávame a budujeme povedomie o dôležitosti neplytvania potravinami

22. septembra 2020

V rámci nášho boja proti plytvaniu potravinami znižujeme množstvo potravinového odpadu na našich prevádzkach, spolupracujeme s dodávateľmi a šírime osvetu medzi spotrebiteľmi. Chceme, aby zákazníci poznali skutočnú hodnotu potravín, vážili si ich a uvedomovali si ekonomický, sociálny a environmentálny rozmer vyhadzovania potravín.

Food Waste konferencie

V roku 2019 sme zorganizovali už 4. ročník Food Waste konferencie na úrovni strednej Európy a 2. ročník okrúhleho diskusného stola na Slovensku. S odborníkmi sme diskutovali nielen o boji proti plytvaniu potravinami, ale aj o prepojení na klimatické zmeny. Naším cieľom je budovať lokálnu platformu pre rozvoj medzisektorovej spolupráce na ceste k udržateľnosti.

Varenie bez zvyškov

V priebehu roka 2019 sme pre kolegov zorganizovali 10 špecializovaných kurzov pod názvom Varenie bez zvyškov so šéfkuchárom Jaroslavom Ertlom, odborníkom na tzv. zero waste varenie. Viac ako 100 kolegov sa naučilo variť tak, aby nevznikal žiadny potravinový odpad. Kurzy sme ukončili spoločne s občianskym združenim Free Food, s ktorým sme varili pre ľudí bez domova v nocľahárni Depaul. Vyčarili sme tak krajšie Vianoce pre viac ako 50 ľudí v núdzi.

Naše ocenenia

16. ročníku súťaže International Business Awards zvíťazilo Tesco v kategórii Program roka v oblasti podnikovej spoločenskej zodpovednosti – v Európe. Získali sme striebornú medailu za naše aktivity v boji proti plytvaniu potravinami. Je to už ôsma cena v priebehu dvoch rokov, ktorú Tesco získalo za aktivity v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Cena je o to vzácnejšia, že náš program bol vyhodnotený ako najlepší spomedzi 4 000 prihlásených projektov od spoločností a organizácií zo 74 krajín sveta.