Pri príležitosti 10. výročia Nadácie Tesco spúšťame grantový program Záchranári jedla

1. októbra 2020

Prostredníctvom Nadácie Tesco sme v posledných rokoch do boja proti plytvaniu potravinami investovali už viac ako 300 000 eur, v spolupráci s našimi dlhoročnými partnermi Živica, Free-Food, Ekotopfilm, Depaul či PBS sme pomohli pri distribúcii potravinových prebytkov, posilňovaní infraštruktúry potravinovej banky, či realizovali množstvo vzdelávacích aktivít. Do boja proti plytvaniu potravinami však chceme zapojiť aj ďalších. Preto pri príležitosti 10. výročia Nadácie Tesco vyhlasujeme nový grantový program „Záchranári jedla“.

Cieľom grantového programu je podporiť iniciatívy ďalších organizácií, ktoré chcú prispieť k riešeniu problematiky potravinového odpadu. Rozhodli sme sa ponúknuť finančnú podporu záchrancom jedla a pomôcť im tak realizovať projekty prinášajúce udržateľnú zmenu.

Prihlásiť sa môžu neziskové organizácie, obce, školy, škôlky alebo príspevkové organizácie, ktoré aktívne pristupujú k znižovaniu potravinového odpadu, či už vzdelávacími aktivitami alebo praktickými príkladmi, ktorými zachraňujú jedlo predtým, aby sa z neho stal odpad. Keďže oslavujeme naše 10. výročie, každý z 3 víťazných projektov získa 10 000 eur na realizáciu svojho projektu.

Budeme veľmi radi, ak o tejto možnosti poviete vašej spriatelenej organizácii, škole, škôlke alebo komukoľvek, pre koho by mohla byť táto výzva zaujímavá. Aj vďaka tejto pomoci môžeme spoločne prispieť k znižovaniu plytvania potravinami.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 06.11.2020. Prihlášky je potrebné odoslať prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránke.

O najlepších projektoch rozhodne komisia zložená zo zamestnancov spoločnosti Tesco a expertov dlhodobo pôsobiacich v tejto oblasti. Víťazné projekty vyhlásime na konci novembra.