Do duálneho vzdelávanie Tesca nastúpilo 13 nových žiakov

2. októbra 2020

Tesco aj tento rok pokračuje v národnom projekte s názvom Rozvoj stredného odborného vzdelávania, v rámci ktorého sa od školského roka 2015/2016 podieľa na systéme duálneho vzdelávania. Od vzniku spolupráce sme pôsobnosť projektu rozšírili okrem Bratislavy aj do Trenčína, Popradu, Žiliny a distribučného centra v Beckove. V tomto školskom roku sme privítali 13 nových žiakov, ktorí sú odhodlaní stať sa súčasťou zaujímavého sveta maloobchodu.

V študijnom odbore „Obchodný pracovník“ do prvého ročníka nastúpilo tento školský rok 9 nových žiakov a v duálnom vzdelávaní pokračuje 16 žiakov druhého a tretieho ročníka. Na obchode v bratislavskej Petržalke máme v tomto roku aj jedného maturanta. V učebnom odbore „Skladový operátor“ sa v našom distribučnom centre v Beckove pripravujú 4 prváci a pokračujú 4 žiaci druhého ročníka.

Duálne vzdelávanie je systém vzdelávania, kedy je vyučovanie rozdelené rovnomerne na teoretickú a praktickú časť. Každý žiak strednej odbornej školy musí okrem teoretickej časti vyučovania absolvovať aj praktickú časť. Rozšírenie do ďalších miest vítajú nielen žiaci, ale aj samotné obchody ktoré sú do vzdelávania zapojené.

„Odborná prax využíva, doplňuje a upevňuje vedomosti žiakov získané v odborných predmetoch a vytvára u žiakov potrebné zručnosti a pracovné návyky. „Praktické vyučovanie vedie žiakov k samostatnosti, rozvíjajú sa ich rozhodovacie a organizačné schopnosti a učia sa komunikovať s rôznymi generáciami ľudí. Prichádza i prvé uvedomenie si, že je potrebné vážiť si prácu druhých ľudí i svoju a odmena, ktorú dostávajú. Buduje ich finančnú gramotnosť a núti ich premýšľať na čo ju minú a začínajú „hospodáriť“,“ vysvetlila Zuzana Zetochová, manažérka náboru pre Tesco na Slovensku.

Absolvent získa úspešným absolvovaním štúdia úplné stredné odborné vzdelanie a maturitné vysvedčenie. Tesco garantuje každému žiakovi po úspešnom skončení štúdia pracovné miesto v spoločnosti a podporu v ich kariérnom rozvoji. Počas štúdia získavajú žiaci podnikové štipendium.