Plán malých pomocí: Vďaka vám sme dokázali darovať za minulý rok 5 280 ton potravín

2. októbra 2020

Vďaka vám, našim kolegom a vašej neúnavnej práci sme dokázali za rok darovať až 5 280 ton potravín partnerským organizáciám, buď na pomoc ľuďom v núdzi, alebo ako krmivo pre zvieratá. Oproti minulému roku sme dosiahli až 38 % zvýšenie. 

Okrem našej práce zameranej na darovanie nepredaných potravín k zníženiu potravinového odpadu vo veľkom prispel zlepšený systém logistiky a objednávania, ako aj optimalizácia predajnej plochy a zjednodušenie sortimentu. Naši kolegovia na obchode naďalej pokračovali v zlepšovaní procesu sledovania počtu produktov s blížiacim sa dátumom spotreby, obzvlášť pri rýchloobrátkových produktoch, ktoré ponúkli zákazníkom za výrazne znížené ceny. Presnejšie sledovanie a častejšie dopĺňanie výrazne prispieva k znižovaniu vzniku potravinového odpadu priamo na predajnej ploche.

Zapájame sa všetci

Do darovania potravín sa zapájajú všetci kolegovia. Každý z nich bol riadne preškolený o tom, ako triediť potraviny a ako ich správne odpisovať, aby sme gro potravinových prebytkov darovali Potravinovej banke Slovenska. Veľa vecí sa dá zachrániť. Ide o mravčiu prácu, kde je dôležitá vzájomná kooperácia a efektívna príprava balíčkov pre potravinovú banku. Dokonca sme spoluprácu posunuli aj na individuálnu úroveň – všetci kolegovia nosia vlastné neskonzumované trvanlivé potraviny, šatstvo, ktoré už nepotrebujú, alebo hračky. Ja osobne som venoval po dieťati kočík a detské veci, ktoré určite pomohli niekomu, kto ich teraz nutne potrebuje,“ hovorí Juraj Juríček, manažér supermarketu Martin Ľadoveň.

Najúspešnejšie obchody v darovaní nepredaných potravín pre ľudí v núdzi podľa typu obchodov: Hypermarket v Žiari nad Hronom, Supermarket v Martine Ľadoveň, Expres OD Slimák v Bratislave.