Plán malých pomocí: Boj proti plytvaniu potravinami od farmy až na tanier

3. októbra 2020

V Tescu veríme, že to, čo vieme zmerať, vieme aj lepšie manažovať. Jediným spôsobom, ako sa nám podarí znížiť plytvanie potravinami, je porozumieť tejto výzve – tým, že zistíme, kde v dodávateľskom reťazci dochádza k vzniku odpadu. Je nevyhnutné zapojenie všetkých účastníkov potravinového reťazca – od farmy (dodávateľov) až na tanier (spotrebiteľov).

Preto nás veľmi teší, že päť stredoeurópskych dodávateľov sa rozhodlo s nami spojiť sily v boji proti plytvaniu potravinami v súlade s prístupom „Prijmi cieľ, meraj a konaj”, ktorý je považovaný za najefektívnejší spôsob znižovania potravinového odpadu.

Jedným z nich je aj slovenský dodávateľ čerstvej zeleniny BROP, ktorému poskytujeme technickú podporu, expertízu a skúsenosti, aby sme ho spolu s ďalšími dodávateľmi podporili na ich ceste k zníženiu potravinového odpadu. Títo dodávatelia sa verejne zaviazali k meraniu potravinového odpadu a transparentnému zverejneniu týchto dát. Prijali za svoj cieľ udržateľného rozvoja 12.3 – znížiť potravinový odpad v ich prevádzkach do roku 2030 o polovicu.

Pre spoločnosť BROP Slovakia je plytvanie potravinami veľmi nezodpovedné. Preto sme radi, že so spoločnosťou Tesco môžeme bojovať proti plytvaniu. Veľmi sme uvítali, že môžeme v rámci Tesco sortimentu ovocia a zeleniny Perfectly Imperfect dodávať tovar, ktorý je rovnako kvalitný a obsahuje tie isté živiny ako tovar I. triedy,” hovorí Maroš Mego zo spoločnosti BROP Slovakia.

AMT Fresh Spoločnosť

AMT Fresh je členom skupiny AM FRESH Group (predtým známa ako Munoz Group), ktorá pôsobí globálne a zásobuje mnoho popredných maloobchodníkov. AM FRESH Group má široké portfólio zahŕňajúce ovocie a ovocné šťavy, zmrzlinu a kvety. V strednej Európe AM FRESH dodáva pre Tesco v Česku, na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku citrusy, džúsy a kvety.

Sme presvedčení, že voči našim pestovateľom, ich miestnym komunitám, našim partnerom v strednej Európe a bezpochyby aj voči zákazníkom Tesca máme zodpovednosť bojovať proti plytvaniu potravinami. AMT FRESH preto podporuje ciele skupiny Champions 12.3 a zaviazali sme sa odmerať a zverejniť údaje o množstve potravinového odpadu z našich prevádzok. Do roku 2030 chceme splniť cieľ trvalo udržateľného rozvoja a znížiť objem nášho potravinového odpadu o 50 %. Spolupracujeme s našimi pestovateľmi, snažíme sa zlepšovať kvalitu našich produktov a zabezpečiť, aby ovocie odchádzalo z našich fariem v čo najlepšom stave. Vďaka zvýšeniu priamych dodávok do skladov Tesca a spolupráci s lokálnymi potravinovými bankami sa podarilo dosiahnuť fantastický pokrok. Spolu budeme v boji proti plytvaniu potravinami úspešní”, hovorí Marlena Chambers z AM FRESH.

Okrem toho spolupracujeme s našimi dodávateľmi na spôsoboch čo najširšieho využitia všetkých vypestovaných plodín. Naša značka „Perfectly Imperfect“ pomáha znižovať potravinový odpad priamo u pestovateľov, pretože povzbudzuje zákazníkov, aby si vyberali produkty, ktoré síce nemajú perfektný tvar, ale sú rovnako kvalitné, chutné a majú dokonca výhodnejšiu cenu. Našim zákazníkom tak prinášame skvelú hodnotu a zároveň pomáhame znižovať objem potravinového odpadu na farmách. V roku 2018/19 sme v strednej Európe predali viac ako 3 033 ton takýchto produktov.