Lucka Bloguje: 7.10. Svetový deň za dôstojnú prácu

7. októbra 2020

Každý z nás si občas pofrfle na svoju prácu. Niekomu prekáža mzda, niekomu zase  pomalý počítať a inému lenivá  kolegyňa alebo prísny šéf. Nemožno očakávať, že za každých okolností budeme so všetkým spokojní. V skutočnosti však máme viac šťastia, než veľa iných ľudí. Máme možnosť rozhodovať, máme nádej byť vypočutí a pochopení. Za prácu dostávame viac ako len finančnú odmenu. A najmä máme istotu, že tú mzdu každý mesiac dostaneme. Môžeme kariérne rásť, zapájať sa do fungovania spoločnosti, dôstojne pracovať.

Nie každý zamestnanec má v práci také možnosti. Svetový deň  za dôstojnú prácu nám má  pripomenúť, aké dôležité je bezpečné a prívetivé pracovné prostredie.

Každý človek má právo na prácu. Deklarácia ľudských práv OSN automaticky predpokladá, že človek má právo na dôstojnú prácu. Ľudia strávia prácou väčšinou svojho života. Preto sú férové pracovné podmienky extrémne dôležité.

Poďme si definovať, čo je to dôstojná práca. Dôstojná práca je to,  čo sumarizuje nádeje a ambície ľudí v ich pracovnom živote. Okrem možnosti realizovať sa a kariérne rás,ť je to najmä možnosť získať férový zárobok. A ruku na srdce – nie je práve mzda tým, čo riešime najčastejšie? 🙂

Dôstojné pracovisko je bezpečné, poskytuje sociálnu ochranu, integráciu. Ľudia tu dostanú príležitosť osobného rozvoja a kariérneho rastu. Môžu slobodne vyjadrovať svoje myšlienky a názor. Podieľajú sa na rozhodnutiach, ktoré majú dopad na ich pracovný aj súkromný život.

Za nedôstojnú prácu považujeme takú, kde ľudia nepracujú v bezpečnom pracovnom prostredí. Práca priamo ohrozuje ich bezpečnosť,  zdravie a k výkonu svojho povolania nedostávajú zodpovedajúce ochranné pracovné prostriedky. Je to tiež práca bez adekvátnych prestávok na odpočinok a regeneráciu.

Spravodlivá mzda je základným pilierom dôstojnej práce. Keď  pracujúci dospelí nedostanú dostatok peňazí, sú nútení pracovať viacerí členovia rodiny – vrátane detí. Tie často nemajú na výber medzi hrou, vzdelaním a nútenou prácou. Takáto práca ich oberá o detstvo, vzdelanie, je škodlivá pre ich fyzický aj psychický rozvoj. Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce je takmer každé desiate dieťa na svete zapojené do detskej práce. Z toho najväčší podiel tvoria deti vo veku 5 až 11 rokov.

Odvetvím s najvyšším podielom detskej práce je poľnohospodárstvo. Vysoký podiel detskej práce je najmä pri pestovaní a zbere kakaa, kávy, bavlny a tabaku.

Možno ste si všimli značky Fairtrade na niektorých druhoch výrobkov. Naše TESCO Finest kávy  majú tento certifikát. Znamená to, že pestovanie, zber a dodanie kávy bolo za férových podmienok. Každý člen reťazca – od farmára, zberača až po cestu na kávový trh,  dostal spravodlivú mzdu, nebola využívaná detská práca a pri zbere a spracovaní boli dodržané dôstojné pracovné podmienky.