Sme ambasádorom kampane Za pekné pondelky

19. októbra 2020

Nadácia Pontis v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a agentúrou TRIAD dnes spustila kampaň, ktorou vyzývajú ľudí na Slovensku, aby sa postavili diskriminácii na pracovisku. Cieľom online kampane je poukázať na problém predsudkov v práci zo strany kolegov, ale aj nadriadených. Medzi ambasádormi projektu je aj spoločnosť Tesco.

Cieľom spoločnosti Tesco je zamestnávať ľudí, ktorí odrážajú rôznorodosť spoločnosti a vážime si príspevok každého pracovníka. Okrem toho sa snažíme, aby sme všetci v Tescu preukazovali úctu voči sebe navzájom alebo voči ľuďom, s ktorými prichádzame do kontaktu, vytvárali prostredie otvorenosti a spolupráce a navzájom sa podporovali. Veríme, že len spoločne vieme z Tesca budovať skvelé miesto na prácu.

Mnohí manažéri sa zhodujú, že vďaka rôznorodosti ľudí v pracovných kolektívoch vznikajú inovatívne nápady a nové spôsoby riešenia problémov. Aj napriek tomu sa ale mnohí ľudia stretávajú v práci s diskrimináciou pre svoju rodinnú situáciu, sexuálnu orientáciu, zdravotné znevýhodnenie či etnický pôvod.

Na problém predsudkov upozorňuje kampaň Za pekné pondelky, ktorú pripravila Nadácia Pontis v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva vďaka podpore z Programu Európskej únie pre práva, rovnosť a občianstvo. Kreatívu kampane zastrešila agentúra TRIAD.

Ideou kampane sú ťažké pondelky

Hlavným pilierom kampane je spot, ktorý nahliadne do pondelkového rána troch rôznych ľudí – mladého predavača so zdravotným znevýhodnením, muža v strednom veku s homosexuálnou orientáciou a ženy, pracujúcej matky.

Neprekáža im ranné vstávanie, zhon ani pracovné povinnosti. Pondelky sú pre nich náročné kvôli neustálym narážkam kolegov na ich sexuálnu orientáciu, zdravotné znevýhodnenie alebo pohlavie, resp. materstvo. Nadácia Pontis v závere spotu vyzýva: „Postavme sa predsudkom na pracovisku. Nech máme všetci pekné pondelky.”

„Diskriminácia na pracovisku môže mať výrazný dopad na pracovný i súkromný život človeka. Zmeniť to môžeme všetci – stačí sa zbaviť predsudkov voči rôznorodosti a umožniť tak svojim kolegom či kolegyniam, aby sa v práci cítili sami sebou,“ uvádza Lucia Víglašová, PR manažérka Nadácie Pontis, a dodáva: „Kampaňou sme chceli vyjadriť niečo, čo nás všetkých, aj napriek mnohým odlišnostiam, spája. Túto paralelu sme našli v pondelkovom ráne, ktoré býva náročné pre každého z nás.”

Z prieskumu Iniciatívy Inakosť z roku 2017 vyplýva, že 60 percent LGBT ľudí na Slovensku čelilo vyhrážkam, nadávkam alebo žartom na svoju sexuálnu orientáciu. S diskrimináciou sa často stretávajú aj ľudia so zdravotným znevýhodnením – viac ako polovica z nich nenachádza uplatnenie na trhu práce. Výnimkou nie sú ani ženy, ktoré bývajú často platovo znevýhodnené oproti mužom na rovnakých pozíciách.

Kampaň bude komunikovaná najmä prostredníctvom sociálnych sietí. K podpore myšlienky sa prihlásili známe osobnosti ako Baša Števulová, Kristína Tormová, Valéria Frázová, Katarína Balážiová známa ako Becca, ale aj tenistka Anna Karolína Schmiedlová.

Diskriminácii môžu predchádzať aj firmy

Súčasťou kampane je aj webová stránka www.zapeknepondelky.sk, ktorá obsahuje informácie pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Dlhodobé predsudky na pracovisku majú totiž výrazný dopad na pracovný výkon a duševné zdravie obete diskriminácie.

„Je dôležité, aby zamestnávatelia dbali na vytvorenie rozmanitého a rešpektujúceho pracoviska, ktoré prijíma ľudí takých, akí sú. Táto „investícia“ sa im niekoľkonásobne vráti v podobe motivovanejších zamestnancov, inovácií a dobrej reputácie,“ uviedla Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum, ktoré administruje Nadácia Pontis.

Ambasádormi kampane sa stali spoločnosti Accenture, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, TESCO Stores SR, DELL, Východoslovenská energetika, aj Hlavné mesto SR Bratislava.