VIDEO: CZ/SK Packaging training

22. októbra 2020

Toto školenie predstavuje základné požiadavky na udržateľnosť obalov a záväzky spoločnosti Tesco na úrovni skupiny a CE, spolu s príslušnými regulačnými obmedzeniami danými Európskou úniou. Vysvetľuje tiež pozadie štrukturálneho dizajnu obalov, popisuje, čo je tok odpadu po spotrebiteľa, čo sa skrýva za slovom „recyklácia“ a ako môžeme prispieť k jeho zefektívneniu.

Ďalej obsahuje konkrétne príklady z OB range, či už z hľadiska udržateľnosti a finančných vyhliadok, alebo celkové porovnanie určitých riešení obalov, a odkrýva pravdu o niektorých mýtoch, týkajúcich sa obalov a udržateľnosti.

Školiteľom je kolega Lukáš Mikloš.