Podvod predstavuje vážne riziko pre naše podnikanie

16. novembra 2020

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Podvod predstavuje vážne riziko pre naše podnikanie a preto neustále pracujeme na poskytovaní jasných podporných materiálov pre kolegov na zisťovanie a hlásenie incidentov.

Preto sme aktualizovali CE Pravidlá proti podvodom. Cieľom tohto dokumentu je načrtnúť očakávania spoločnosti Tesco týkajúce sa riešenia podvodov a tiež ponúknuť usmernenie pri rozpoznávaní rizikových situácií, ako aj kľúčové kontakty, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade nejasných situácií.

Čo sa zmenilo v pravidlách?

  • pridané kontaktné údaje na lokálne Etické linky a Corporate Security Manažérov
  • aktualizované Group kontakty

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel, obráťte sa na Safety, Security & Resilience team.

Váš Safety, Security & Resilience team.