Predstavujeme víťazov grantového programu Záchranári jedla

18. decembra 2020

Pri príležitosti 10. výročia vzniku Nadácie Tesco na Slovensku spustila nadácia v októbri tohto roka nový grantový program Záchranári jedla. Cieľom grantového programu bolo podporiť iniciatívy ďalších organizácií, ktoré chcú prispieť k riešeniu problematiky potravinového odpadu. Nadácia sa rozhodla ponúknuť finančnú podporu záchrancom jedla a pomôcť im tak realizovať projekty prinášajúce udržateľnú zmenu.

Keďže sa do programu prihlásilo veľa skvelých projektov, rozhodli sme sa namiesto pôvodných 3 podporiť hneď 4 z nich v celkovej sume 35-tisíc eur. Víťazom odovzdali šeky náš výkonný riaditeľ Martin Kuruc a správkyňa Nadácie Tesco Veronika Bush.

Po 10 000 eur udelila komisia týmto projektom:

Zero Waste kantína od organizácie Free Food – Jedlo pre všetkých, o.z.

Cieľom projektu je upozorniť na rôzne aspekty plytvania potravinami prostredníctvom projektu Zero Waste kantíny, ktoré ponúkne riešenie pre redukciu odpadu v zariadení spoločného stravovania. V sektore spoločného stravovania sú potravinové straty a plytvanie potravinami podľa štúdie FUSIONS odhadované na úrovni 12 % z celkového množstva strát v celom potravinovom reťazci. Na Slovensku v súčasnosti nie je možné darovať varené jedlo, ktoré ak sa do troch hodín nezje, musí byť vyhodené. Takéto jedlo väčšinou končí v komunálnom odpade.

Optimalizáciou procesu sa však dá potravinovému odpadu do veľkej miery predchádzať. Hlavnou myšlienkou projektu je zvýšiť povedomie o potravinovom odpade, ktorý sa tvorí v zariadeniach spoločného stravovania a na konkrétnom príklade jedálne ukázať, ako sa dá do veľkej miery tento odpad eliminovať. V rámci projektu bude preto cieľom organizácie zredukovať potravinový odpad v školskej kantíne – stredná škola / univerzita. Tento projekt a jeho zámer je výnimočný v tom, že prináša inovatívne postupy do už zabehnutých prevádzok a na Slovensku nemá precedens – jedná sa o komplexné riešenie pre zariadenie spoločného stravovania – univerzitnú resp. školskú jedáleň, založené na princípoch cirkulárnej ekonomiky s dôrazom na redukciu tvorby odpadu.

Môj obed rád mám, jedlom neplytvám od obce Žabokreky

Nulový odpad z uvareného jedla, vytvorenie sezónneho nutrične a esteticky vyváženého jedálneho lístka, dobrovoľnosť vo výbere prílohy pre deti v školských stravovacích zariadeniach, chutné jedlo z kvalitných potravín podávané našim deťom a ešte viac. Obec Žabokreky zorganizuje viacero workshopov, hier a súťaží pre dospelých aj tých najmenších s cieľom edukovať obyvateľov obce a priľahlých oblastí v téme znižovania potravinového odpadu.

„BACK TO THE ROOTS“ by TASTE ZERO WASTE od organizácie Way of The Future, o. z.

Projekt „BACK TO THE ROOTS“ má za úlohu rozšíriť znalosti žiakov/študentov o téme trvalej udržateľnosti v súvislosti s potravinami. Ide o spojenie modernej gastronómie, témy potravinového odpadu a inovácií v oblasti pestovania plodín a rastlín. Realizácia projektu je zameraná predovšetkým na tvorbu audio-vizuálneho zážitku, ktorý budú organizátori cieľovej skupine prezentovať prostredníctvom série náučných videí.

Súčasťou projektu je tiež vyhlásenie súťaže Najzodpovednejšia trieda. Víťaz súťaže získa systém, v ktorom si v rámci triedy budú môcť žiaci sami dopestovať zeleninu alebo ovocie.

Komisia sa rozhodla udeliť naviac aj podporu vo výške 5 000 eur projektu:
Ani zrnko na zmar od organizácie GoodMood o.z.

Hlavným cieľom projektu je zostaviť online kuchársku knihu s receptami, kde hlavnou surovinou je to, čo máme práve v chladničke, resp. to, čo nám ostalo alebo zvýšilo z predchádzajúceho varenia. Cieľom je naučiť ľudí pristupovať k vareniu kreatívne a zároveň efektívne, teda tak, aby sme eliminovali odpad, ktorý vzniká pri varení a tiež pri nepremyslených nákupoch potravín.

Online kuchárka bude voľne dostupná pre všetkých záujemcov na špecializovanej webstránke a okrem receptov bude doplnená o ďalšie dôležité informácie a rady ako minimalizovať odpad (ako kompostovať biologický odpad, ako rozumne nakupovať a plánovať nákupy potravín a pod.)