Odovzdávanie darov vyzbieraných počas Vianočnej potravinovej zbierky

22. decembra 2020

Podpora v Turzovke

Ako je už zvykom aj tento rok sa konala v obchodných prevádzkach potravinová zbierka na podporu ľudí v núdzi. Všetky vyzbierané potraviny sú vždy odovzdané zapojeným charitatívnym organizáciám, jednou z nich bola aj Farská charita. Od zástupcov Farskej charity v Turzovke sme obdržali poďakovanie, s obsahom ktorého sa s vami chceme podeliť:

,,Práve v týchto dňoch Farská charita v Turzovke distribuuje vyzbierané potraviny a drogériu ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Rodinám v núdzi, opusteným seniorom, matkám s deťmi, ľuďom bez domova. Zástupcovia Farskej charity spolu odovzdajú štyridsať pripravených balíčkov, ktorými chcú spríjemniť nastávajúce dni vianočných sviatkov ich príjemcom. Z pozície zástupcov Farskej charity pôsobiacej pri Farskom úrade v Turzovke vyjadrujeme úprimné poďakovanie spoločnosti Tesco a každému jednému darcovi, ktorý prispel svojim malým skutkom možno k veľkej pomoci.”

Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka

Podpora v Nových Zámkoch

Každoročnou zapojenou organizáciou počas potravinovej zbierky na našich prevádzkach je aj Potravinová banka Slovenska, ktorá doručuje vyzbierané potraviny po celom Slovensku. V spolupráci s charitou v Nových Zámkoch sa podarilo pomôcť viac ako 35 krízovým centrám.

Slovami pani Ráchel Uhrinovej, z Centra pre deti a rodinu Dedina Mládeže: ,,Podarilo sa nám rozdať všetky darčeky do rodín. Klienti boli veľmi radi, ďakujeme Vám v ich mene. Ešte raz sa chceme poďakovať za Váš čas, energiu a nadšenie pre dobrú vec.”

Fotografie z darovania: