Mikuláš prekvapil svojou ďalšou návštevou aj vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline a detičky zo Základných a materských škôl po celom Slovensku

23. decembra 2020

Mikuláš v nemocnici

V rozdávaní radosti počas svätého Mikuláša pokračujeme a prinášame vám ďalší príbeh z nášho darovania. Tento krát sme zavítali k tým deťom, ktoré svätého Mikuláša oslávili na inom mieste, ako doma. Obdarovali sme Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline, kde sme prispeli k naplneniu takmer 500 balíčkov pre deti z pavilónu pediatrie a jeho malých pacientov. Z hľadiska bezpečnosti bolo rozdávanie v trošku „obmedzenom“ režime.

Špeciálne poďakovanie patrí zamestnancov prevádzky Tesco Žilina na Košickej, ktorí celú Mikulášsku nádielku zabezpečili. Darcovstvo sladkostí a ovocia bolo vykonané v sume 150€.

Zdroj: Facebookový účet Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline

Základná škola Bieloruská

Z prevádzky Expres Bratislava Bieloruská sme na sviatok svätého Mikuláša podporili deti zo Základnej školy Bieloruská. Spolu sme darovali v sume 150€ a do balíčka sme deťom vložili mikulášsku figúrku, perník, ovocie a čokoládový mix sladkostí.

Pani riaditeľka Základnej školy Bieloruská, Katarína Jandová nám napísala: ,,Touto cestou sa chcem v mene našich žiakov a pedagógov poďakovať za mikulášske prekvapenie v podobe balíčkov. Naozaj to bolo pre našich žiakov na 1. stupni milé prekvapenie. Neplánovali sme pre nich nič pripraviť, aby nebolo ľúto žiakom na 2. stupni, ktorí museli kvôli pandémií ostať doma. Ešte raz ďakujeme spoločnosti Tesco za milé darcovstvo.“

Základná škola pri zdravotníckom zariadení

Potešili sme aj hospitalizované deti v Národnom ústave detských chorôb a detašovaných pracoviskách Základnej školy pri zdravotníckom zariadení v Bratislave. Obdržali sme od nich ďakovný list: ,,V mene vedenia Základnej školy pri ZZ Vám srdečne ďakujem za sponzorský dar. Sladkosti, ktoré ste darovali chorým deťom boli pre ne milým darčekom a spríjemnili im sviatok svätého Mikuláša,“ uviedla riaditeľka Základnej školy pri ZZ, pani Štefánia Kmeťková.

Fotografie z darovania:

 

Mikuláš v Materskej škole

Z prevádzky v Banskej Bystrici na Rudohorskej sme potešili detičky z Materskej školy v Slovenskej Ľupči, ktoré sa nám poďakovali veľmi netradičným spôsobom a zaslali nám ďakovnú koláž, s ktorou by sme sa s vami radi podelili.