Podporili sme zdravé prostredie v Materskej škole Budíček, Deň dobrovoľníctva, ale aj utorkový Deň štedrosti a dávania – Giving Tuesday

29. decembra 2020

Sme hrdí na to, že spolu s nami nezabúdate pomáhať svojim komunitám a robiť všetky tie drobnosti, ktoré robia Slovensko lepšou a krajšou krajinou. Vážime si každú pomoc, pretože aj tá najmenšia má obrovský význam.

Podpora materskej školy

V rámci grantového programu ,,Vy rozhodujete, my pomáhame” spoločnosť Tesco podporila aj Materskú školu Budíček v Snine. Tohtoročná 8. edícia je však poznačená aktuálnou situáciou spôsobenou pandémiou, preto sa bežné hlasovanie na prevádzkach, kde hlasujú naši zákazníci neuskutočnilo.

Spoločnosť Tesco vzhľadom na situáciu s hlasovaním podporilo Materskú školu Budíček sumou 800€, ktorá je určená na rozvoj a podporu materskej školy. Projekt, ktorý podala materská škola je automaticky zaradený do ďalšej 9. edície ,,Vy rozhodujete, my pomáhame”. Materská škola zakúpila za daný príspevok soľné lampy, aby zlepšili prostredie, v ktorom sa deti pohybujú.

,,Materská škola Budovateľská Snina zakladá svoje aktivity na zdravom životnom štýle a výchove k nemu. Vždy sa snaží podporovať pevné zdravie u svojich detí.

Cestou k tomu je vytvorenie zdravého prostredia v priestoroch materskej školy, kde deti trávia veľa svojho času. Na skvalitnenie spánku materská škola zakúpila do detských spální viaceré soľné lampičky, ktoré pomáhajú predchádzať problémom s dýchaním. Aby aj v triedach deti dýchali zdravý vzduch, MŠ Budíček pristúpila k zakúpeniu kvalitných čističiek vzduchu, ktoré umiestnila do všetkých tried,“ vyjadrila sa Miroslava Špitaliková, odborná garantka NSSDR mesta Snina.

Zdroj: www.snina.sk

Medzinárodný deň dobrovoľníctva

5. decembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň dobrovoľníctva. Vrámci tohto výnimočného dňa si pre svojich dobrovoľníkov pripravilo mesto Senica ďakovný deň. Zorganizovalo pre nich filmové predstavenie, ktoré sa uskutočnilo v dome kultúry a dobrovoľníci si spolu vychutnali kinovú atmosféru s filmom Ako dostať deda z domu.

Mesto sa poďakovalo dobrovoľníkom aj darovaním darčekových balíčkov, ktorých sponzorom sme boli aj my, Tesco. Pred samotným zahájením premietania sa všetkým zúčastneným prihovoril primátor mesta, Martin Džačovský so slovami: ,,Dobrovoľníci nie sú platení – nie preto, že sú bezcenní, ale preto, že sú k nezaplateniu. Nie všetko sa dá merať z pohľadu ekonomickej návratnosti. Dobrovoľníctvo prináša spoločenský rozvoj, vplýva na vnútorný život jednotlivcov a komunít. Som rád, že vás tu máme a veľmi si cením to, že v prípade potreby viete podať samospráve pomocnú ruku. My na meste, ale aj ja osobne z pozície primátora sa preto budem aj naďalej snažiť vytvárať potrebné zázemie a podporu pre vašu činnosť. Máte moje úprimné uznanie a patrí vám srdečná vďaka za to, čo robíte.“

Zdroj: Facebookový účet mesta Senica

Giving Tuesday venovaný seniorom

Počas tohtoročných narodenín Nadácie Tesco sme sa rozhodli podporiť aj utorkový darovací deň známy ako Giving Tuesday. Tento inšpiratívny deň sme oslávili netradičným spôsobom. Na Facebookovej stránke Tesco sme vytvorili výzvu pre našich zákazníkov a fanúšikov, ktorí svojimi komentármi mohli rozhodnúť o výške daru, ktorý poskytneme. Rozhodli sme sa, že za každý jeden komentár darujeme 2 kg ovocia a zeleniny pre viac ako 500 seniorov po celom Slovensku.

Spolu sme obdržali 213 komentárov, čo znamená, že darujeme 426 kg ovocia a zeleniny pre 3 zariadenia starajúce sa o seniorov na Slovensku. Obdarovali sme Domov jesene života – Dúbravka, ZSS Viničky a ZpS Harmónia Prešov – Cemjata, pričom sme sa riadili zásadou, že každé obdarované zariadenie bude z inej časti Slovenska.

,,Nemôže byť viac, ako keď človek pre človeka vie byť darom v rôznych podobách. Ďakujeme za dar pre našich klientov. Vážime si vašu štedrosť a ochotu hľadať možné riešenia,“ napísala Gomoláková Renáta, zástupkyňa riaditeľky Domova jesene života.

Fotky z darovania pre Domov jesene života: