Vstúpme do nového pracovného roka v dobrej nálade. Motivujme sa aj ďakovnými listami, v ktorých sme boli ocenení za našu prácu

11. januára 2021

Rok 2020 bol špecifický pre každého z nás. Mimoriadne situácia spojená s koronavírusom, ktorá bola neobvyklá a prekvapivá priniesla množstvo zmien. Nielen v tom pracovnom, ale aj v osobnom živote. Za to nám dala súdržnosť a ochotu pomáhať o to viac tam, kde je to najviac potrebné a žiadúce.

Za rok 2020 sme obdržali množstvo poďakovaní od subjektov, organizácií a združení, ktoré sme nezištne podporili prostredníctvom drobného darcovstva. Zopár z nich vyberáme, aby vás, rovnako ako aj nás, namotivovali k radosti z toho, čo robíme pre komunity v našom okolí.

 

Občianske združenie BUNT                                                                                

,,Dovoľte mi v mene občianskeho združenia  BUNT Vám vysloviť veľké ĎAKUJEME! Podaná pomocná ruka z Vašej strany bola pre nás pomocou tak neoceniteľnou, ktorú si málokto vie predstaviť. Vážime si Vás ako ľudí s Veľkým srdcom, ktorým nie je ľahostajný osud detí z málo podnetného prostredia a svojou troškou prispeli k ich väčšej motivácii ku vzdelávaniu ako forme vymanenia sa z kruhu generačnej chudoby“, napísala štatutárka o.z. BUNT, Karina Polakovičová.

 

 

Centrum sociálnych služieb ORAVA

,,Dovoľte nám poďakovať sa za Vašu pomoc, podporu a spoluprácu v roku 2020 pre skvalitňovanie sociálnych služieb Centra sociálnych služieb ORAVA a v prospech osôb so zdravotným postihnutím“, napísal riaditeľ CSS Orava, Martin Gočala.

 

Nadácia Pontis

Programová manažérka Nadácie Pontis, Jana Žišková, nám napísala: ,,Rada by som sa začiatkom nového roka 2021 vrátila k našej celoročnej spolupráci v minulom roku 2020, za ktorú by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať. Tento rok sa v mnohom líšil od ostatných. Bol to rok, v ktorom náš zaužívaný štýl života a pohodlie dostali „na frak“ a svety sa nám obrátili hore nohami. Občas sme ho museli žmýkať ako citrón, aby z neho vypadlo niečo pekné. No zároveň, ak sme boli vnímaví, objavili sme v náročných veciach aj kúsok (svojskej) krásy.

Napriek náročnej situácii sme aj vďaka stabilnej podpore vašej spoločnosti mohli za posledný rok posunúť program Nadácie Pontis Budúcnosť INAK o krok ďalej. Náročný rok 2020 sme ukončili s pokorou a veľkou vďačnosťou za ľudí, ktorí ako vy, stoja pri Budúcnosti INAK.“

 

Senior club Striebornica

  ,,Chceli by sme poďakovať v mene celého zariadenia Senior club Striebornica za mikulášske darčeky, ktorými vaša spoločnosť spríjemnila tento sviatok našim klientom. Touto cestou by sme sa radi poďakovali aj pani Mgr. Monike Rotákovej, ktorá celé prekvapenie pre našich klientov sprostredkovala a bola veľmi ústretová a nápomocná voči nášmu zariadeniu. Ešte raz veľká vďaka spoločnosti HM TESCO Piešťany. Situácia v akej sa nachádzajú mnohé zariadenia vrátane nás je veľmi ťažká, najmä po psychickej stránke a práve takéto dary sú pre našich klientov veľkým spestrením dňa, uviedol riaditeľ zariadenia SC Striebornica, Adam Šebeňa.