Aktuálne informácie k vstupu na územie SR

13. januára 2021

Platné od 11. januára 2021

Aktuálna situácia a opatrenia s ňou spojené sa dynamicky menia. Pre zaistenie bezpečnosti našich kolegov na prevádzkach, distribučných centrách a centrálnej kancelárii vývoj situácie neustále sledujeme. A zároveň vás o nariadeniach a odporúčaniach kompetentných úradov priebežne informujeme.

V prípade potreby nájdete všetky aktuálne informácie aj na https://korona.gov.sk/

Vzhľadom na súčasnú situáciu vyzývame našich kolegov, aby k sebe aj svojmu okoliu pristupovali maximálne zodpovedne a pokiaľ to nie je nevyhnutné, cesty do zahraničia si neplánovali. Pokiaľ sa tomu však nedá vyhnúť je dôležité oboznámiť sa s obmedzeniami platnými v cieľovej krajine.

V prípade návratu na územie Slovenskej republiky boli prijaté opatrenia, z ktorých pri návrate vyplývajú nasledovné povinnosti v závislosti od toho, z ktorej krajiny sa vraciate.

Rozdelenie krajín

 1. Krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko

Ak sa vraciate na územie Slovenska z uvedených krajín, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení.

Izolácia sa končí:

 1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 2. pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,
 3. u detí do 10 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

  2. Ostatné krajiny (vrátane Veľkej Británie aSeverného Írska)

Ak sa vraciate na územie Slovenska z uvedených krajín, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení.

Izolácia sa končí:

 1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 2. u detí do 10 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Bezprostredne po návrate na územie SR z krajín z oboch skupín, ste povinný sa zaregistrovať na https://korona.gov.sk/ehranica/ a následne podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení.

Všetky osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti,musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia vašej izolácie.

 1. Bezpečné krajiny

Domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení nemusíte absolvovať, ak prichádzate z takzvaných bezpečných krajín.

 • Austrália
 • Čínska ľudová republika
 • Fínsko
 • Island
 • Kórejská republika
 • Nórsko
 • Nový Zéland
 • Singapur
 • Taiwan

Výnimky pri vstupe na územie SR z krajín, ktoré nepatria do kategórie bezpečných krajín

 1. Vprípade, že pri vstupe na Slovensko disponujete negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území Rakúskej republiky alebo Českej republiky, nie starším ako 72 hodín, nemusíte absolvovať povinnú izoláciu a ani sa registrovať prostredníctvom formulára pre osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky. Lehota 72 hodín plynie od obdržania výsledku testu, nie od jeho vykonania.
 2. Ak máte na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt a ste občanom niektorej z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska, a zároveň v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie Slovenska ste prekonali ochorenie COVID-19, a môžete sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať lekárskym potvrdením.

Naďalej zostáva platné, že každý kolega  vracajúci sa z dovolenky musí vypísať Čestné vyhlásenie pred návratom do zamestnania, ktoré nájdete v prílohe.

Kontaktné osoby pre kolegov

Pre našich kolegov bola pracovnou zdravotnou službou BE-SOFT zriadená info linka, ktorá je im k dispozícii v prípade, že majú akékoľvek otázky týkajúce sa COVID-19:

CALL CENTRUM pracovnej zdravotnej služby BE-SOFT

V pracovných dňoch v čase 8:00 hod – 16:00 hod je k dispozícii telefónne číslo: 055/ 720 16 19

Po 16:00-tej hodine počas pracovných dní a v nevyhnutných prípadoch môžu kolegovia kontaktovať: Mgr. Katarína Karafová, Vedúca oddelenia PZS, inštruktorka prvej pomoci, Tel: 055/ 720 16 17, Mobil: 0911 650 044, E-mail: karafova@besoft.sk