Aktuálna situácia ohľadne dištančného vzdelávania

15. januára 2021

Milé kolegyne, milí kolegovia,

radi by sme vás informovali o aktuálnej situácii ohľadne dištančného vzdelávania detí platného od 14. januára 2021.

Vzhľadom na súčasný vývoj situácie,  zostáva v platnosti nariadenie ministra školstva z piatka 8. januára 2021, ktorým bolo mimoriadne prerušené prezenčné vyučovanie na školách a prevádzkach určitých školských zariadení. Preto budú školy aj naďalej  pokračovať v dištančnom vzdelávaní a termín návratu detí do škôl závisí od výsledkov celoplošného skríningového testovania.

Toto nariadenie sa netýka materských škôl a školských klubov pre deti rodičov (zákonných zástupcov):

  1. ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre,
  2. ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu.

V prípade, že potrebujete vystaviť potvrdenie zamestnávateľa o tom, že povaha vašej práce vám neumožňuje pracovať z domu a potrebujete dochádzať na pracovisko, prosím informujte svojho priameho nadriadeného a o vystavenie potvrdenia požiadajte vašu personálnu partnerku.

Ďakujem a želám vám veľa síl pri zvládaní tejto neľahkej situácie.

Mirka Rychtarechová