Poďakovanie kolegom z Hypermarketu Zlaté Moravce

9. februára 2021

V čase mimoriadnej pandemickej situácie si veľmi vážime pomoc zo strany Hypermarketu TESCO so sídlom v Zlatých Moravciach, ktorá nám opakovane darovala ovocie, ovocné šťavy a iní spotrebný tovar. Terajšia doba je pre našich seniorov veľmi ťažká, sú jednou z najohrozenejších skupín v spoločnosti, preto vítame pomoc v boji proti ochoreniu Covid 19. Zvýšením podielom ovocia  a ovocných nápojov v jedálnom lístku pomáhame budovať imunitu a pôsobiť preventívne na zdravie našich seniorov.

V mene klientov zariadenia sociálnych služieb „Domov v prírode“ Obyce, by sme sa chceli touto cestou poďakovať pani riaditeľke a celému obchodnému reťazcu Tesco, za ochotu a pomoc mobilným aj imobilným seniorom nášho zariadenia. ĎAKUJEME.

Mgr. Zuzana Pavlová
riaditeľka a klienti zariadenia Domov v prírode Obyce