Deti a finančná gramotnosť

26. marca 2021

Schopnosť rozumieť a kvalitne narábať s vlastnými financiami nezískavame automaticky, ale sa ju učíme od detstva z prostredia, ktoré nás obklopuje (rodina) a postupne zdokonaľujeme počas celého života. Ako rodičia chceme, aby mali naše deti dobrú prácu, boli úspešné a vedeli rozvážne nakladať s peniazmi. Do akej miery by sme sa mali aktívne podielať na ich vzdelávaní o financiách v každodennom živote? Záleží aj na nás, rodičoch, do akej miery pripravíme svoje ratolesti na dôležité rozhodnutia o financiách, ktoré ovplyvnia ich životy. Prinášame niekoľko tipov, ako prakticky učiť finančnú gramotnosť v rôznom veku.

Vek 2-5
Predškolský vek je ideálny čas začať hravým spôsobom rozvíjať finančnú gramotnosť dieťaťa. Ak je naše dieťa schopné povedať nám, že chce niečo konkrétne kúpiť, je pripravené učiť sa o peniazoch.

1. Spoznávanie hodnoty peňazí
Deti sa najlepšie učia na tom, čo si samy vyskúšajú a ohmatajú. Môžu triediť a počítať mince podľa ich hodnoty, zahrať sa, ktorý komínček bude vyšší, či ktorý peniaz je väčší/menší/ťažší. Inou alternatívou sú nádobky, či priasiatka na sporenie, ktoré slúžia na nákup niečoho väčšieho v budúcnosti.

2. Za peniaze sa kupujú veci
Svojho potomka môžeme nechať zaplatiť za drobný nákup v hotovosti, aby sa naučil, že veci stoja peniaze. Veľa detí sa rado hrá na nakupovanie, podporme ich v tom napríklad kúpou pokladničky. Návšteva banky alebo bankomatu ponúka priestor na vysvetlenie, že to nie sú čarovné miesta, kde každý dostane peniaze. Hovoríme o peniazoch, ktoré sme zarobili v práci a uložili do banky na neskôr, keď budeme potrebovať napríklad kúpiť jedlo v obchode.

3. Odkladanie uspokojenia
Deti často nerozlišujú medzi tým, čo naozaj potrebujú a tým, čo chcú. Je dôležité trénovať u nich odloženie uspokojenia, hlavne v tejto dobe, ktorá poskytuje možnosť získať veľa vecí okamžite. Môžeme ich nechať, aby si počkali alebo našetrili na vytúženú hračku, maškrtu či mobil. Známy marshmellow test ukázal, že deti, ktoré sú schopné odkladať uspokojnenie, majú neskôr vyššiu schopnosť sebakontroly, lepšie sa učia, dokážu ľahšie ušetriť, plánovať a realizovať svoje plány v živote.

Vek 6 – 10
V tomto veku sú deti schopné učiť sa zodpovednosti a robiť rozhodnutia ohľadne šetrenia a utrácania peňazí.

1. Možnosť zarobiť si
Jedným z dôležitých konceptov, ktoré dieťa získava v tomto veku je porozumenie, že peniaze sa zarábajú za vynaložené úsilie. Zarobiť si deti môžu napr. umytím auta, pohrabaním lístia, strážením susedových detí. Dajme si však pozor, pretože ak deti naučíme, že za všetko (aj bežné domáce práce) sa dostáva odmena, môžu to očakávať pri každom vynaložení úsilia. Zadefinujte si, čo je dobrovoľné, čiže za odmenu a čo sa očakáva ako pomoc v domácnosti od člena domácnosti.

2. Sporenie
Podporme deti odkladať si aspoň určitú čast peňazí, ktoré zarobia alebo dostanú, aby sa naučili zameriavať sa nie len na aktuálne potreby, ale aj na vlastnú budúcnosť. Dôležitá je taktiež skúsenosť prioritizovania – ak miniem peniaze na tablet, nebudem mať financie na nový bicykel, kým si naň znovu nenašetrím. Ak ide o predmet, na ktorý si potrebujú dlhšie šetriť, môžeme spoločne zriadiť študentský bezplatný účet, čím sa zároveň naučia viac o fungovaní bánk, založení účtu, úrokových sadzbách, a pod.

3. Dávanie
Deti sú už od narodenia obdarovávané. Pre pocit šťastia a spokojnosti je hodnotné naučiť sa aj dávať. Môžu kúpiť darček pre súrodenca alebo sa vzdať bábiky, s ktorou sa tak nehrajú a darovať ju dievčatku, ktoré nemá dosť peňazí, aby si ju dovolilo. Celá rodina sa môže tešit z toho, že niekomu inému urobila radosť.

Vek 11-15
V tomto období potrebujú mať deti možnosť aj samostatne rozhodovať o tom, na čo chcú minúť svoje peniaze a učiť sa z následkov svojich činov.

1. Robiť chyby
Deti sa najlepšie učia prostredníctvom vlastnej skúsenosti a sú veľmi rady, ak môžu samy manažovať vlastné financie. Ak sa dieťa rozhodne minúť okamžite všetky peniaze, ktoré dostalo, je dôležité, aby si aj zažilo následky svojho rozhodnutia. Tieto následky mu pomôžu učiť sa z vlastnej chyby bez toho, aby sme ho museli trestať. Učiť sa na drobných chybách v tomto veku je stále oveľa bezpečnejšie, ako sa stretnúť s následkami po prvý krát až v dospelosti. Následky sú reálne, ale ešte nie trvalé.

2. Byť múdrejším zákazníkom
Už od detstva môžeme naše deti učiť rozlišovať produkty na základe ceny a kvality, napríklad pri výbere jedla, oblečenia, vhodného dodávateľa do domácnosti alebo pri online nakupovaní. Prizvaním detí ku každodenným situáciám, ako sú oprava v dome, tvorba nákupného listu alebo plánovanie dovolenky, ich zasvätíme do procesu plánovania a hospodárenia s financiami.

3. Byť vzorom
Deti sa najlepšie učia pozorovaním, preto je dôležité, aby sme ako rodičia začali sami od seba. Ak vidia, že aj my dospelí dokážeme odložiť kúpu niečoho, čo veľmi chceme na neskôr alebo kupujeme len to, na čo máme a sporíme si, stávame sa významným pozitívnym vzorom. Učiť sa od nás môžu aj tým, keď hovoríme o našich vlastných chybách a ich dopade na náš život.

Čím skôr začleníme učenie sa peniazom a financiám do každodenného života našich detí, tým komfortnejšie sa budú cítiť v dospelosti, kedy bude už náš vplyv menší. Ak sme otvorení zdielať náš život a spôsob, akým manažujeme financie, dávame naším potomkom viac možností na učenie sa a lepšiu prípravu v budúcnosti. Nikdy nie je neskoro začať…