Kolegyne medzi nami: Pre Ivku je aktuálna pozícia tou najväčšou výzvou

29. marca 2021

Aké boli tvoje začiatky v Tescu?
 Začínala som ako „exelistka“ v Košiciach, následne som prešla viacerými vedúcimi a manažérskymi pozíciami  na rôznych obchodoch.

Akú pozíciu monetárne zastávaš? Ako dlho pracuješ v Tescu?
Aktuálne pracujem ako Store Support  office a Deployment manažér pre Slovensko, pričom súčasťou Tescu tímu som už 19 rokov😊.

Kedy nastal zásadný okamih a tvoja kariéra nabrala na obrátkach?
Myslím, že každý prechod na novu pozíciu bol pre mňa zlomový, ale možnosť pracovať ako oblastná manažérka pre východný cluster, bola veľkou výzvou.

Ako prispelo Tesco k tvojmu kariérnemu rastu? Čo všetko si musela absolvovať a čím si musela všetkým prejsť, kým si sa dostala na momentálnu pozíciu?
Prešla som viacerými manažérskymi pozíciami, 9 rokov som pracovala ako riaditeľka obchodu, 6 rokov ako  oblastná manažérka a teraz niečo cez rok pracujem ako SSO a Deployment manažér.

Tesco ma  naučilo veľkej disciplíne, ale aj obrovskej pokore.

Je Tesco spoločnosť, ktorá poskytuje svojim kolegom dostatočné podmienky, aby mohli skĺbiť pracovný a osobný život a dosiahnuť tak balans?
Áno je, aj keď to vyžaduje obrovskú sebadisciplínu.

Musím priznať, že ja  som  ten správny balans nikdy  nemala  a stále sa učím.  Každopádne  mám okolo seba veľa kolegov, ktorí to vedia skĺbiť a sú pre mňa obrovskou inšpiráciou.

Aká bola najväčšia výzva v tvojom pracovnom živote? Ako si ju zvládla.
Určite aktuálna pozícia, bola a je tou najväčšou výzvou,  keďže sa v procese stále mení.

Ako si predstavuješ, že bude fungovať kultúra v Tescu o 10 rokov?
Kultúra Tesca sa výrazne zmenila za posledné roky a je postavená na firemných hodnotách.

Určite bude v súlade s firemnou stratégiou a som  presvedčená, že  aj o 10 rokov bude zákazník a kolega na prvom mieste.