Ďakovný list od hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach

31. marca 2021

Toto poďakovanie partí všetkým kolegom, ktorí neváhajú a pomáhajú počas neľahkej situácie spôsobenej pandémiou Covid-19.