Na prejav podpory autistom bude zajtra Slovensko modré, zapojiť sa môžete aj vy

1. apríla 2021

Aj keď je modrá farba v Tescu našou najobľúbenejšou a obliekame si ju po celý rok, dnes má jej nosenie špeciálny význam. Slovensko sa pripája k celosvetovej kampani Rozsvieť modrú, ktorá vychádza z iniciatívy jednej z najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks. Cieľom kampane je prostredníctvom modrej farby zvýšiť povedomie o autizme a snahe začleniť ľudí trpiacich touto poruchou do spoločnosti a vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život.

Druhý apríl bol rezolúciou Organizácie Spojených Národov prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme. Počas tohto dňa ľudia po celom svete vyjadrujú podporu autistom a ich blízkym tak, že si obliekajú niečo modré. Ako prejav úcty k tejto vývinovej poruche sa tiež 2. apríla významné budovy a stavby po celom svete rozžiaria na modro.

Tak ako ľudia dlhé roky nerozumeli autistom, ani oni nerozumeli zdravým. Preto sa modrá farba, ktorá je symbolom komunikácie, stala aj symbolom autizmu. Neostaňte ľahostajní a venujte autizmu myšlienku aj vy. Napriek tomu, že mnohí z vás budú mať na sebe v práci modrú farbu, urobte o krok naviac a porozprávajte sa o tomto dni so svojimi známymi či venujte autizmu svoju pozornosť tým, že o ňom zistíte viac informácií napríklad na tejto stránke.

Autizmus je celoživotná porucha vývinu, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Tieto problémy sú spojené s poruchami verbálnej reči a majú za následok, že autisti sa dlhé desaťročia nachádzali na okraji spoločnosti. Deti trpiace autizmom potrebujú špeciálne vzdelávanie a starostlivú celoživotnú výchovu. Táto porucha uzatvára jedinca v jeho vlastnom svete, pričom mu sťažuje schopnosť hrať sa, vnímať a chápať bežné vnemy. Kvôli chýbajúcej predstavivosti sa jednotlivci s autizmom venujú limitovanému množstvu stereotypných činností. Autizmus v súčasnosti ovplyvňuje viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete.

Foto: TASR, rozsvietmodru.sk, Ján Saloň