Naša spolupráca s Kids Fun Academy

30. septembra 2021

Kids Fun Academy je organizácia, ktorá podporuje a zabezpečuje rozvoj všestrannej pohybovej gramotnosti. Pravidelne organizujú tábory pre deti, školy v prírode, mimoškolské aktivity aj jednodňové eventy detí a rodičov. Spolupracujú s veľkým množstvom profesionálnych športovcov a ich hlavnou myšlienkou sú emócie z pohybu. Naša prevádzka v Liptovskom Mikuláši s organizáciou spolupracuje už od roku 2017 a v tomto roku sa do spolupráce zapojila aj prevádzka v Dolnom Kubíne. Partnerstvo prebieha formou darovania potravín a podporou športových súťaží. Viac informácií o Kids Fun Adacemy sa dozviete tu.