25 rokov Tesca: 18. prekvapenie

4. októbra 2021

Dodatočná 15%-ná zľava pre kolegov

Už 25 rokov píšeme spolu históriu Tesca na Slovensku. Štvrťstoročie ste vy naše kolegyne a naši kolegovia, našimi najdôležitejšími zákazníkmi. Aj touto cestou by sme sa vám chceli poďakovať za všetku prácu a vynaložené úsilie, ktoré deň, čo deň vynakladáte, aby ste zabezpečili potraviny pre všetkých.

Pri tejto príležitosti sme si ako jedno z prekvapení pre vás pripravili dodatočnú zľavu pre všetkých našich kolegov v období od 13. do 19. októbra.

Ako si môžete dodatočnú 15%-nú zľavu uplatniť?

  • Dodatočnú 15%- nú zľavu je možné využiť len spolu so zamestnaneckou 10%-nou zľavou, preto musíte byť držiteľmi zamestnaneckej CC karty.
  • Maximálna výška dodatočnej zľavy na jeden nákup je 13,50, pri hodnote nákupu 90 Eur. Ak je hodnota nákupu vyššia ako 90 Eur, tak zo zvyšku nákupu bude odrátaná bežná 10%-ná zamestnanecká zľava. Počet nákupov nie je obmedzený, avšak zľava sa započítava do ročného limitu 700 Eur.

Na každý nákup, ktorý v tomto období urobíte, si tak môžete uplatniť zľavu až 25%. Zľavu budú môcť využiť prostredníctvom mobilnej aplikácie Clubcard alebo použitím klasickej zamestnaneckej zľavovej karty Clubcard.

A to nie je všetko budete môcť vyžiť kombináciu fantastických zliav pre zákazníkov, ktoré sme pripravila pri príležitosti 25. výročia Tesca, bežnej zamestnaneckej zľavy (10%) a dodatočnej zamestnaneckej zľavy (15%) a nakupovať tak rôzny sortiment s ešte úžasnejšími zľavami.

Veríme, že vás darček potešil a užijete si ešte výhodnejšie nákupy v Tesco.