9 CE dodávatelia našich vlastných značiek zverejnili svoje údaje o plytvaní potravinami a hlásia svoj pokrok.

5. októbra 2021

Milé kolegyne, milí kolegovia,

vďaka účinkom zmeny klímy a ochorenia Covid-19 je boj proti plytvaniu potravinami naliehavejší než kedykoľvek predtým. COVID-19 a zmena klímy medzitým odhalili aj nedostatky v globálnom potravinovom systéme, čím sa zvyšuje plytvanie potravinami, čo má vplyv na príjmy poľnohospodárov a zvyšuje počet ľudí, ktorí chodia spať hladní.

Našťastie sa prijímajú opatrenia a Tesco nepracuje len na znižovaní plytvania potravinami vo svojich vlastných prevádzkach, ale spolupracuje aj so svojimi dodávateľmi na znižovaní plytvania potravinami – z farmy na tanier. V súčasnosti zverejňuje svoje správy o plytvaní jedlom 9 dodávateľov vlastnej značky. Tento krok predstavuje veľký pokrok v práci na udržateľnosti v našom dodávateľskom reťazci. Predstavujú 25% všetkých predajov čerstvých produktov v Tescu v strednej Európe, preto ich opatrenia v oblasti plytvania potravinami môžu výrazne pomôcť zvrátiť negatívny trend – do roku 2030 sa dodávateľský reťazec potravín stane jediným najväčším zdrojom globálnych emisií a bude produkovať viac emisií, ako letecký priemysel, ak nezmeníme svoje správanie.

Som hrdý na to, že spoločnosti ABP, AM FRESH, Brop Slovakia, Daifressh, Greenyard Frozen, G’s CE, Hilton Food, Mastergood a La Lorraine sa zaväzujú bojovať proti plytvaniu potravinami vo svojich prevádzkach a uplatňujú prístup založený na cieľových opatreniach. Ich správy o plytvaní potravinami nájdete na našom firemnom webe.

Z týchto dodávateľov by som rád vyzdvihol nášho slovenského dodávateľa BROP. Spoločnosť začala ako producent zemiakov v roku 2005 a vďaka spolupráci s Tescom sa stala úspešným dodávateľom pre všetky naše stredoeurópske prevádzky, pričom zásobuje nielen Slovensko, ale aj Maďarsko a Českú republiku. Stala sa významným producentom cibule, kapusty, cesnaku, mrkvy a petržlenu. Spoločnosť BROP berie svoj obchodný úspech vážne a stará sa o životné prostredie i planétu. Za týmto účelom v spolupráci s Tescom začala spoločnosť BROP merať svoj potravinový odpad a dnes spoločnosť BROP vydáva svoju druhú správu o plytvaní potravinami, v ktorej sa uvádza, že dokázali ušetriť 70 ton potravín, čo predstavuje 13,3% z celkového objemu spracovaných potravín.

Som skutočne hrdý na to, ako v našich prevádzkach neustále pracujeme na znižovaní plytvania potravinami a že motivujeme ostatných, aby sa k nám v snahe vyriešiť tento problém pridali.

Erik Šiatkovský

Komerčný riaditeľ SR