Všetko dobré do ďalších rokov Hypermarket Zlaté Moravce

5. októbra 2021

V roku 2021 spoločnosť Tesco oslávila 25. výročie pôsobenia na slovenskom trhu. Pri tejto príležitosti sme otvorili nový supermarket v Nitre a rovnako je tento rok aj rokom 10. výročia od otvorenia hypermarketu v Zlatých Moravciach.

Takéto významné dni sú pre nás príležitosťami spoločne zaspomínať na spoločné začiatky, situácie a okamihy, ktoré sme počas tak dlhého obdobia v obchodoch zažili.

Pri tejto príležitosti sme si zorganizovali aj spoločnú oslavu s kolektívom hypermarketu Zlaté Moravce. V príjemnej atmosfére zaspomínali, vzájomne si poďakovali za súdržnosť, spoľahlivosť a vytváranie rodinnej atmosféry aj v pracovnom prostredí.

Pretože k tomu, aby z nášho obchodu aj naďalej odchádzali spokojní zákazníci, musíme mať istotu v tom, že ich obsluhujú spokojní zamestnanci.

Dobrú chuť! Na zdravie! A všetko dobré do ďalších rokov Hypermarket Zlaté Moravce!